Ladeløsninger

Kople opp borettslaget eller sameiet

Borettslag og sameier har ulike ønsker og behov når det kommer til lading, men felles for de fleste er at etterspørselen fra beboere begynner å bli stor. Et ladeanlegg fra oss kan være akkurat så enkelt eller avansert som dere ønsker.

Tenk helhet og fremtidsrettet

En av de viktigste tingene å tenke på i borettslaget og sameiet er kapasiteten i det elektriske anlegget.

Andelen elbiler som selges i det norske markedet øker stadig, og borettslag og sameier har behov for å tilby lademuligheter for beboere. I dag er det mange beboere som installerer enkeltladere på sine faste p-plasser. Det kan være en godt alternativ om etterspørselen etter ladere er liten. Man bør allikevel stille seg spørsmålet om det også vil være tilfelle i fremtiden? For å sikre tilstrekkelig kapasitet på det elektriske anlegget og god infrasruktur på laderne mener vi det er viktig å tenke helhet og fremtidsrettet, og se på mulighetene for et felles anlegg. 

  • Billigere per p-plass
  • Skalerbart
  • Oversikt over forbruk
  • Mulighet for betalingsløsninger

Vi ser på behovene og mulighetene sammen, og tar oss av hele prosessen fra planlegging til daglig drift. Vi tilbyr en totalpakke som gjør at det skal være enkelt for både styret og beboere. Sammen med Kraftriket kan vi også tilby finansiering og smarte betalingsløsninger.

Vi tar gjerne en prat. Fyll gjerne inn skjemaet nedenfor så godt du kan slik at vi kan forberede oss litt i forkant.

Be om uforpliktende tilbud

Tilbake til våre øvrige løsninger