21.2: Alle våre normalladere av typen Zaptec har utfordringer med oppstart av ladeøkt. Zaptec jobber med å løse saken. Det kan ta opptil 10 minutter før ladeøkten starter. Dersom du opplever at ladeøkten ikke starter, forsøk å ta ladekabelen ut, sett den inn igjen og forsøk å starte på nytt. Dersom du har utfordringer med å stanse ladeøkten, kan den alltid stoppes fra bilen, slik du gjør når du lader hjemme. Vi beklager så mye for utfordringene dette skaper for dere. 

Mobile hurtigladere i ladecontainer

Vil du teste ut et ladetilbud på din lokasjon, eller booke ekstra ladere midlertidig til et arrangement eller i høysesong? Book Koples mobile ladecontainer med to hurtigladere!

Book ladecontaineren

Isometrisk illustrasjon av en byggeplass med høyhus, en byggekran, og elektriske biler som lades på en parkeringsplass.

Teknisk informasjon om ladecontaineren

Ladecontaineren inneholder 2 stk Tritium Vefill hurtigladere, med 75kW ladeeffekt. To biler kan lade samtidig på hver lader, slik at containeren gir 4 ladeplasser totalt. Ladeeffekten vil da deles mellom de ladende bilene, 50kW på et uttak, og 25kW på det andre. 

Ladecontaineren har behov for å kunne koples til 150kW strøm. Den må plasseres på hardt og flatt underlag, gjerne i tilknytning til en hovedvei. 

Ladestasjon i lagerbygg

Book ladehengeren

Hva leter du etter?