Referanser

Tilbakemelding fra noen av våre kunder

Vestlia Resort har i en lengre tid slitt med å kunne tilby våre gjester en god løsning for lading av elbil. Det finnes mange aktører på markedet for denne type tjeneste, vi valgte Nettservice Ringerike og Kople sin løsning. Dette er vi meget godt fornøyd med at vi gjorde. De kom og gjorde jobben helt slik vi hadde avtalt, når systemet var oppe i drift har vi ikke hatt noen problemer. Gjestene skjønner hvordan de skal lade og resepsjonen er fornøyd med at de kun trenger å vise hvor vi har ladeplasser, så fikser gjestene resten selv. Alt i alt en fin løsning, og enkel å styre via webportalen.

Trond Pettersen

Teknisk sjef Vestlia Resort

I Gran er det et politisk ønske og bestilling å få etablert ladestasjoner for elbiler i kommunen. Møtet med representanter fra Kople i Nettservice Ringerike har vært veldig positivt. Det er tydelig at de har kunnskap om de produkter som finnes i dag og produkt utviklingen slik at vi får etablert ladestasjoner som står seg i fremtiden.
Kople i Nettservice har vist stor interesse for våre prosjekter med elbillading. Vi har opplevd solid rådgivning om fremtidsrettede løsninger både i teknologivalg, betalingsløsninger og forretningsmodeller.