Vi har dessverre høy trafikk på vår ladesupport, og jobber så raskt vi kan. Koples app og driftssystem ble oppdatert natt til 4.6. For å fortsette å lade med Koples app, må du oppdatere appen og passordet ditt. Se mer informasjon her. Denne siden blir fortløpende oppdatert med løsninger på utfordringer som rapporteres inn ang appbyttet. Dersom du ikke mottar mailen med link til å resette passordet, sjekk søppelpost/spam-mappen din eller sjekk at e-postadressen du oppga er riktig. Kanskje du registrerte deg med en annen e-postadresse?
Tungbillading på depot eller arbeidsplass
card-header-1-image

Administrasjonsfritt ladedepot

Vi drifter ladeanlegget med høy oppetid og tilpassede løsninger til deres drift.

card-header-1-image

Rask og enkel utbyggingsprosess

Vi hjelper dere med å planlegge, prosjektere og etablere tilpassede ladeløsninger basert på faktisk behov i dag, og sannsynlige fremtidige behov. 

Enkel utbyggingsprosess-idx

Enkel utbyggingsprosess

Vi leverer hele løsningen med behovsvurdering i forkant, prosjektering, fremtidsrettet ladeutstyr for alle behov og koordinering av montering. Sammen etablerer vi tilpassede ladeløsninger basert på faktisk behov i dag, og sannsynlige fremtidige behov.

Det finnes gode støtteordninger for opprettelse av slike ladeanlegg, blant annet fra Enova. Vi bistår dere også i slike søknadsprosesser.

Løs ladebehovet for tungbil-idx

Løs ladebehovet for tungbil

El-lastebiler er på full fart inn i bilparken og behovet for ladeløsninger økses i tilsvarende takt. Det er viktig å minimere unødvendig dødtid med lading, og unngå unødvendige stopp på kjøreturen. Med gode ladeløsninger på egne depoter kan tungbilsjåførene lade mens de laster/losser, og tar pause.

For å holde totalkostnaden nede og samtidig bruke tiden så effektivt som mulig, er det fornuftig å etablere en ladeløsning på depotet eller arbeidsplassen. 

Drift av laderne-idx

Drift av laderne

Drift av laderne deres tar vi oss av. Våre driftstjenester kan blant annet innebære: 

  • Drift, overvåkning og vedlikehold av ladeanlegget.
  • 24/7 ladesupport til brukerne
  • Et driftssystem som automatisk feilretter kjente problemer. Dette bidrar til maks oppetid.
  • Tilpassede energistyringsløsninger etter behov eller valgte prioriteringer.
  • Reservasjonsløsninger.
  • Gode analyseløsninger for å sikre full oversikt over bruk/transaksjoner/statuser osv. 

 

Har du allerede et ladested? 

Vi kan drifte elbilladere du allerede har på lokasjonen din, med samme driftsløsninger som nevnt over, og mer.

 

Min side med dashbord for rapporter og brukerstyring-idx

Min side med dashbord for rapporter og brukerstyring

Få tilgang til "Min side" med tilpassede tilganger for administratorer og/eller sjåfører.

I dashbordet får du tilgang til rapportene du trenger, og kan holde oversikt over blant annet bruk og bærekrafts-KPIer. Vi avregner og utbetaler overskuddet av omsetningen.

Hold brukertilgangene til deres anlegg oppdatert i samme portal.

Rabatter for lastebilflåten-idx

Rabatter for lastebilflåten

Alle lastebilene i flåten får tilgang til Kople’s offentlige landsdekkende nettverk, med rabatt. Motta samlefaktura for hele flåten. Dere betaler kun for ladingen - ingen faste kostnader! 

Kople drifter lynladeren på depotet ved vårt hovedkontor. Vi har en oppladbar kran på den ene bilen, som kan lades på samme sted. Løsningen fungerer optimalt for oss, da lastebilene og kranen lader opp mellom skiftene, fremfor å stoppe for å lade underveis i fraktoppdragene. Vi kan også tilby lading til leverandører og andre som er på besøk, og får da automatisk betalt for ladingen deres. Dette er samme løsning som vi har på ansattladerne ved flere av våre lokasjoner.


Kople er en god samarbeidspartner for oss, og en viktig del av overgangen til nullutslippskjøretøy også blant tungbilene våre.
 

- Geir-Vegar Ellingsen, Logistikkdirektør i Heidenreich

3 steg til å få elbilladere til tungbil

Steg 1
Steg 1
Kartlegging

Sammen med deg vurderer vi hvilken ladeeffekt som er aktuell på ditt depot, ved å se på blant annet hvor lenge bilene står på faste steder, og hvor langt de skal kjøre før neste naturlige ladeøkt. Så kartlegger vi plassering av ladere, antall ladere som er nødvendig fra start, og hvilket ladeutstyr som dekker deres behov nå og fremover. Vi søker eventuelt også om støtte til etableringen.

Steg 2
Steg 2
Prosjektering og koordinering av montering

Kople bestiller ladeutstyret ditt, og koordinerer montering med montør.

Steg 3
Steg 3
Ladeanlegget lanseres og driftes

Vi gjør sluttkontroll og kvalitetssikrer leveransen. Vi åpner betalingsløsningene og Min side, og bistår i å lansere ladeanlegget for dine ansatte. Videre drifter vi laderen, følger opp eventuelle feilmeldinger, og gir 24/7 ladesupport til brukerne av ladeanleget deres.

Spørsmål og svar om etablering av ladeanlegg for tungbillading

 

Snakk med oss om tungbillading

Trenger du ladere på ditt depot? Vi vil gjerne hjelpe deg med å få en god ladeløsning som minimerer unødvendig dødtid med lading, og unngå unødvendige stopp på kjøreturen.

Med gode ladeløsninger på egne depoter kan tungbilsjåførene lade mens de laster/losser, og tar pause.

Send inn skjemaet, så hører du fra oss veldig snart.

Hva leter du etter?