Vi har dessverre høy trafikk på vår ladesupport, og jobber så raskt vi kan. Koples app og driftssystem ble oppdatert natt til 4.6. For å fortsette å lade med Koples app, må du oppdatere appen og passordet ditt. Se mer informasjon her. Denne siden blir fortløpende oppdatert med løsninger på utfordringer som rapporteres inn ang appbyttet. Dersom du ikke mottar mailen med link til å resette passordet, sjekk søppelpost/spam-mappen din eller sjekk at e-postadressen du oppga er riktig. Kanskje du registrerte deg med en annen e-postadresse?

Mottak av fakturaer til Kople AS

Kople AS benytter EHF som standard for fakturaer og kreditnotaer fra våre leverandører.

23. september 2022

Krav om elektronisk fakturahåndtering er i samsvar med statlige retningslinjer, og noe de fleste bedrifter ønsker. Alle skal nå ha mulighet til å sende fakturaer elektronisk, og hvis dere ikke har brukt EHF tidligere, anbefaler vi å ta kontakt med deres bankforbindelse, sjekke med deres fakturasystemleverandør eller benytte en av nettjenestene som tilbyr sending av EHF faktura.  

Kople godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Vi aksepterer ikke fakturaer som sendes per post. 

Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser, og at fakturaen er i samsvar med dette. 

EHF-fakturaene sendes til Kople AS med organisasjonsnummer som oppgitt nedenfor: 

  • Kople AS, organisasjonsnummer 926493280  

Merking av faktura

Alle fakturaer må være merket med vårt prosjektnummer og bestillers navn. Fakturaer som ikke er korrekt merket, kan vi ikke garantere for behandlingen av – og det må påregnes forsinket betaling. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket.  

EHF referanse 

Benytt feltet «ProjectReference» for å angi vårt prosjektnummer (kun sifre), og feltet «BuyerReference» for å angi bestillers navn (iht. standard EHF 3.0 format).  

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dere som leverandør!
 

Hva leter du etter?