Blogg

Er det lurest å eie eller leie ladeanlegget i ditt borettslag eller sameie?

Vi i Kople erfarer at det blir lavest totalkostnad for sameiet eller borettslaget ved å eie ladeinfrastrukturen i eget parkeringsanlegg. Det gir større fleksibilitet, samt at det er borettslaget eller sameiet som får verdiøkningen av investeringen.

Borettslag

8. mars 2021

Flere ladeleverandører tilbyr leie av ladeanlegg som tjeneste. Dette kan virke som en rask og enkel løsning for å dekke laderetten som beboerne har fått gjennom lovverket.

4. mars 2021 kom en presisering til loven, som forklarer at kostnadsfordelingen på investering i et forbedret strømnett og infrastruktur for elbillading må gjøres mellom alle beboere, ikke kun de som lader elbilen i anlegget i dag. Det vil si at avtaler som legger all kostnaden for infrastruktur kun på de som kjører elbil ikke er i tråd med lovens intensjon.  

 

Er leie av ladeinfrastruktur ulovlig?

Det korte svaret er: Nei. Men en skjev kostnadsfordeling er ulovlig. Mange av avtalene som er skrevet i forbindelse med leie av anlegg, pålegger kun de som lader å ta kostnaden for forbedring av strømnett og infrastruktur. Dette er i strid med loven. Et leietilbud hvor kostnadsfordelingen er rettferdig er derimot ikke ulovlig. Spørsmålet er heller om det er lurt?


Foto: Lav installasjonspris er ofte motivasjonen for å leie ladeinfrastrukturen. Sameiet Tårnveien fikk et tilskudd av kommunen, og betydelig rimeligere kostnader ved å kjøpe felles ladeinfrastruktur. Les mer om deres ladeanlegg her!

 

6 fordeler med å eie ladeinfrastrukturen i borettslag og sameier

 

1. Økt verdi for fellesskapet

For borettslaget eller sameiet vil totalkostnaden av ladeinfrastruktur gi en verdiøkning til bygget som helhet. Samtidig vil hver leilighet kunne få høyere salgspris, ved at den med tilrettelagt ladeplass også er attraktiv for elbileiere, som er en hurtig voksende målgruppe. 

 

2. Lavere totalkostnad

Det er nettopp sameiet/borettslaget som kan oppnå lavest kostnad og risikopåslag ved etablering av infrastruktur for lading i fellesgarasjen. Varigheten på slik infrastruktur er 20-30 år, og det er mulig å finne gode finansieringsordninger på ordinært lån for slike langsiktige investeringer. Ved leie tilkommer alltid et risikopåslag som er større enn det som normalt tilkommer ved ordinær lånefinansiering. Vi erfarer at det blir lavest totalkostnad for sameiet eller borettslaget ved å eie infrastruktur i eget parkeringsanlegg.

 

Les mer: Hvordan fordele kostnadene rettferdig ved oppretting av ladeanlegg i borettslag/sameier?

 

3. Mulighet for å tjene inn igjen investeringskostnaden

Dersom sameiet/borettslaget eier infrastrukturen, kan de sette opp den løsningen for inntjening av ivesteringskostnadene som passer dem. Slik kan kostnaden hentes inn igjen:

 • Gjennom månedlige felleskostnader
 • Oppretting av gjesteladetilbud som er åpent for offentlig lading. Slik kan investeringen skape inntjening til å dekke inn kostnaden over tid.
 • Få inntjening ved å frigi strømkapasitet på tidspunkt med store belastninger (les mer om dette på punkt 6) 

 

4. Større fleksibilitet ved kjøp av lader til beboernes parkeringsplass

For å gjøre det enklere for hver beboer å investere i egen lader, har vi jobbet frem en avtale med ditt lokale kraftselskap om nedbetaling av ladere over strømfakturaen. Slik kan hver beboer velge den løsningen som passer best for seg:

 • Kontantbetaling av lader
 • Nedbetaling på strømfaktura over 3 eller 5 år 

 

5. Større fleksibilitet for senere valg av leverandør

Dersom fellesskapet eier infrastrukturen i anlegget, har styret frihet til å velge den leverandøren som hele tiden kan tilby den beste kombinasjonen av pris og kvalitet. Dersom styret derimot har inngått et langsiktig leieforhold, vil muligheten til å forhandle pris, ta i bruk nye tjenester eller bestemme over funksjonalitet i eget bygg være knyttet til den valgte leverandøren. 

Det er nyttig å velge en leverandør av ladeinfrastruktur som kan levere tjenestene du trenger både i dag og i fremtiden:

 • Håndtere laststyring, slik at alle som ønsker å lade får lade uten at strømnettet overbelastes
 • Sørge for enkel fordeling av kostnadene for ladingen til de som lader
 • Følge opp teknisk service
 • Drifte gjesteladere
 • Optimalisere anlegget etter hvert som flere bytter til elbil

 

6. Få inntekt av smarte løsninger for begrenset strømnett

I dagens strømnett er det en utfordring at veldig mange bruker strøm på samme tidspunkt, noe som gir store belastninger i strømnettet. Statnett og noen nettselskap har skapt en løsning hvor de betaler for å frigi kapasitet. Dette kan gjøres ved at effekten i ladeanlegget reduseres eller stenges i noen timer på ettermiddagen. Dette gir inntekter til fellesskapet, men noen ulemper for beboerne som vil lade.

Dersom borettslaget/ sameiet har en leid infrastruktur, står leverandøren fritt til å innføre denne løsningen, og stikke av med inntektene selv. Eier dere derimot infrastrukturen selv, kan dette brukes til å skape inntekt. Slik kan det gjøres:

 • Ta ekstra betalt for lading i perioder hvor det ellers brukes mye strøm i anlegget
 • Velg å sperre ladeanlegget i travle perioder, og selg kapasiteten til Statnett/ nettselskapet

Slik blir elbilladingen mer lønnsom, og skaper mulighet for å dekke et behov for beboerne (og samfunnet) mot en ekstra inntekt.

Bestill gratis befaring

 

Kilder:

Regjeringen: Tolkningsuttalelse, Etablering av ladepunkt - kostnadsfordeling ved leie av ladeinfrastruktur

Elbilforeningen: Ulovlig fordeling av kostnader i leieavtale for elbillading

NAF Elbilpodd: Derfor bør borettslaget eie ladeanlegget selv

Relaterte blogginnlegg

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5
26. november 2021

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5

Det var spørsmål om når og hvordan - og ikke om, sameiet Tårnveien 5 skulle installere elbilladere. De synes et ladeanlegg var en stor investering, men fikk en god teknisk løsning som var kostnadseffektiv. I tillegg er den enkel for hver beboer.

BorettslagReferanse
Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier
5. august 2021

Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier

Ved å velge felles infrastruktur for elbillading, fordeles strømmen mellom de som lader, og det er de som lader som betaler.

BorettslagUtbygger
Nå skal alle nye bygg være ladeklare
10. mai 2021

Nå skal alle nye bygg være ladeklare

Fra 1. juli blir det lagt til rette for lading av elbil i alle nye bygg. Da skal det bli enklere å installere ladepunkt for elbil.

UtbyggerBorettslag

Hva leter du etter?