Blogg

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5

Det var spørsmål om når og hvordan - og ikke om, sameiet Tårnveien 5 skulle installere elbilladere. De synes et ladeanlegg var en stor investering, men fikk en god teknisk løsning som var kostnadseffektiv. I tillegg er den enkel for hver beboer.

BorettslagReferanse

26. november 2021

- Dette var ikke en beslutning vi tok på sparket. Vi har snakket løst og fast i flere år om at vi måtte få montert elbilladere. Det ble aktuelt for flere i sameiet å anskaffe seg elbil eller hybrid når de fikk lademulighet.

Vi funderte på hvordan vi skulle gjøre det, og så på et anlegg hvor hver enhet hadde hver sin tilkobling til sikringsskapet, med hver sin måler. Det ble veldig mange føringer, og mye inngripende arbeider i bygget, forteller Kjell Arne Reistad i boligsameiet Tårnveien 5.

Kople kom med en løsning hvor vi kunne forsyne alle garasjene med ladestrøm, i tillegg til å sette opp en felleslader ute, med kun én kabelføring fra hovedinntaket. Det webbaserte systemet reduserte kabelføringer og inngripen i bygget vesentlig. Det ga også mulighet for å få ført utgiftene til ladestrømmen direkte på strømregningen til hver enkelt, uten at styret måtte få egen spesifikasjon og kreve det inn. 

I tillegg til de gode løsningene for teknisk utføring og avregning, leverte de velrennomerte ladere. Dette gjorde at valget falt på Kople.

 

Kjell Arne Reistad i Sameie Tårnveien 5 er fornøyd med elbilladerne fra Kople
Foto: Kjell Arne Reistad er fornøyd med elbilladerne som Kople har montert i sameiet i Tårnveien.

 

Felles infrastruktur og fordeling av kostnader

Vi var usikre på om hovedinntakssikringen til bygget hadde stor nok strømkapasitet. Lastbalanseringen som er innbakt i Koples system løste dette. Det er en automatikk som regulerer strømmen mellom laderne og resten av forbruket i bygget, slik at det ikke overbelaster hovedsikringen. Det fungerer veldig godt.

Denne felles infrastrukturen ble vesentlig rimeligere enn de første anbudene vi fikk inn, hvor det ble lagt opp til egen tilførsel til sikringsskapene med egen måler til hver lader. Vi fikk i tillegg et tilskudd fra kommunen, slik at prisen sameiet betalte for infrastrukturen ble enda lavere. Hver sameier betaler for sin egen lader.

Vi bestemte oss for å installere kabelføring i hver garasje, i tillegg til fellesladeren ute. Slik ble infrastrukturarbeidet gjort ferdig, og de som ønsket det, kunne vente med selve laderen. Alle installerte imidlertid lader med en gang.

 

Les mer: Hvordan fordele kostnadene rettferdig ved oppretting av ladeanlegg i borettslag/sameier?

 

Hvordan har prosessen vært med Kople – fra planlegging til bygging og drift?

Installasjonen av anlegget gikk veldig greit, det gikk på bare et par dager. Vi hadde veldig god kontakt og kundeoppfølging gjennom vår prosjektleder. Han forklarte godt hvordan anlegget fungerte, og fulgte opp spørsmål raskt.

Hver sameier som ønsket elbillader bestilte det og gjorde opp direkte til Kople, slik at styret ikke trengte å være involvert i denne prosessen.

- Jeg måtte faktisk tilpasse hvor elbilladeren ble hengt opp i min garasje, med tanke på hvor ladeuttaket er på min bil. Nå er det akkurat passe avstand fra laderen til uttaket, slik at jeg slipper å rygge inn. Det er et tips jeg vil gi videre; ta hensyn til at bilene kan ha ulik plassering av ladeuttaket og plasser laderen slik at kabelen lett når fram uansett.

Det fungerer veldig greit å lade elbilen på laderne. Vi har fått utlevert brikker, som vi bruker til å sette i gang og avslutte lading, slik at dette går raskt, forteller Reistad.

 

Hva tenker du om fremtiden for elbiler og lading i borettslag og sameier?

Sånn som utsiktene er nå med tanke på utfasing av transportmidler som bruker fossilt brensel, så er det klart at spørsmålet er når – og ikke om – man bør installere elbilladere. Det jeg da vil anbefale er å legge opp infrastrukturen fullstendig helt fra først av, slik at hver boenhet kan sette opp en lader når det passer.

Å installere en elbillader i etterkant er en grei prosess, men å skulle installere infrastruktur i flere trinn tror jeg blir mer brysomt og helt sikkert dyrere.

 

Vil du anbefale Kople videre?

Vi er svært fornøyd med både den tekniske utformingen, at anlegget er web-basert, hvordan kontakten og oppfølgingen fra Kople har vært, hvordan anleggsfasen har vært, og hvordan driften går nå.

Det er litt hyggelig å oppleve en organisasjon som har fokus på gode løsninger og har kundefokus. Kople framstår ikke som en bedrift som bare vil tjene penger og stikker når de er ferdige. Her følges vi opp. Vi opplever at Kople tar oss på alvor, og da får også vi tiltro til leverandøren. Det blir en gjensidig tillit.

 

Kople opp ditt sameie med elbillader

Relaterte blogginnlegg

Enklere å lade elbilen på Norefjell Ski & Spa
24. september 2021

Enklere å lade elbilen på Norefjell Ski & Spa

Norefjell Ski & Spa ligger på et fjell uten mange andre ladetilbud i nærheten, og de fleste har kjørt i 1-2 timer for å komme frem. Dette gjør at det er et stort behov for lading, som har økt i takt med elbilandelen siden åpningen i 2009. Slik gikk prosessen med forbedring og utvidelse av ladetilbudet.

ReferanseDestinasjonslader
Hurtiglading hos Rustad Kafe
16. september 2021

Hurtiglading hos Rustad Kafe

At det trengtes en ladeplass på Sokna, var Håvard Rustad aldri i tvil om. Rustad Kafe har nå 12 Kople-ladeplasser med hurtig, lyn og normalladere på parkeringsplassen i bakgården.

ReferanseHurtigladere
Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier
5. august 2021

Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier

Ved å velge felles infrastruktur for elbillading, fordeles strømmen mellom de som lader, og det er de som lader som betaler.

BorettslagUtbygger

Hva leter du etter?