Blogg

Hvorfor velge felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier?

Ved å velge felles infrastruktur for elbillading, fordeles strømmen mellom de som lader, og det er de som lader som betaler.

BorettslagUtbygger

5. august 2021

I et borettslag eller sameie, er det viktig å legge opp en infrastruktur som lar alle bilene i borettslaget lade samtidig, på raskest mulig måte, uten å overbelaste anlegget. Her forteller vi om hvilke fordeler felles ladeinfrastruktur gir et borettslag eller sameie.

 

4 fordeler med felles ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

 

1. Nok kapasitet til alle - uten overbelastning

Dersom alle beboere monterer hver sin lader, vil det til slutt ende opp med overbelastning i det elektriske anlegget. Med laststyring i en felles infrastruktur justerer og fordeler anlegget strømmen og effekt til hver enkelt ladeboks. Slik kan alle som trenger å lade få strømmen likt fordelt, uten at dette overbelaster anlegget. 

 

2. Betalingsløsning og avregning av strømforbruk

De fleste borettslag og sameier er opptatt av at det kun er de som lader som skal betale for strømforbruket knyttet til lading. Vi lager brukergrupper som får tilgang til laderne. Brukerne identifiserer seg på laderen med app eller ladebrikke når de skal starte en ladeøkt. Slik knyttes ladeforbruket til hver enkelt bruker, og vi sikrer at det er de som lader som betaler. Dere velger selv hvilken avregningsmetode som passer dere best.  

 

Les mer: Disse betalings- og avregningsløsningene tilbyr Kople på ladere i borettslag og sameier

 

3. Skalerbart anlegg

Vi legger opp infrastruktur på alle parkeringsplasser. Dette gjør at det er enkelt for beboerne å få montert lader på sin parkeringsplass når de har behov for det.

 

4. Brukerstyring på laderne

Ved å sette opp identifisering på laderen som nevnt i punkt 2, kan ladeanlegget låses for brukergruppen. Slik sikrer dere at kun beboerne får tilgang til de private laderne. Det er også mulig å sette opp ladere for gjester eller offentlig bruk, som har egen betalingsløsning uten brukerstyring. Slik kan laderen gi en ekstra inntekt til borettslaget, og betale ned seg selv.

 


Foto: Sameiet Tårnveien installerte elbilladere til hver garasje, i tillegg til en felleslader utenfor. Les hvilke erfaringer de har gjort seg med felles ladeinfrastruktur her!

 

Bør vi eie eller leie infrastrukturen?

Vi erfarer at det blir lavest totalkostnad for sameiet eller borettslaget ved å betale for, og eie, infrastruktur i eget parkeringsanlegg, fremfor å leie og være avhengige av andre i eget bygg. Det gir også større fleksibilitet, samt at det er borettslaget eller sameiet som får verdiøkningen av investeringen. Derfor tilbyr vi ikke leie av infrastruktur, men heller skreddersydde løsninger for å eie.

Les mer: 6 fordeler med å eie ladeinfrastrukturen i borettslag og sameier

Relaterte blogginnlegg

Enkle ladeopplevelser på Koples ladesteder
25. mai 2022

Enkle ladeopplevelser på Koples ladesteder

Her kan du lese hvordan vi i Kople jobber med utvikling av betalingstjenester, kommunikasjon, og selve utformingen av ladestedene våre - for å gjøre det enklere å lade hos oss.

Utbygger
Elbillading ved AKAs næringsbygg
7. april 2022

Elbillading ved AKAs næringsbygg

AKA er et av Norges største private eiendomsfirma, med 230 næringseiendommer i sin portefølje. For å gi et attraktivt tilbud til både kunder og leietakere, har de installert elbilladere fra Kople ved mange av deres næringsbygg.

HurtigladereUtbyggerReferanse
Ladeanlegg YX Siljan
14. mars 2022

Ladeanlegg YX Siljan

Siden utviklingen i bilbransjen peker den veien den gjør, var det en selvfølge for driverne på YX Siljan å installere et fremtidsrettet ladeanlegg. Etter en vurdering av flere ladeoperatører, falt valget på Kople.

HurtigladereUtbyggerReferanse

Hva leter du etter?