Blogg

Nå skal alle nye bygg være ladeklare

Fra 1. juli blir det lagt til rette for lading av elbil i alle nye bygg. Da skal det bli enklere å installere ladepunkt for elbil.

UtbyggerBorettslag

10. mai 2021

Alle nye bygg må være ladeklare fra 1. juli 2021

Behovet for å lade der vi ferdes øker i takt med økningen i andel elbiler på norske veier. En lovregulering gjør det nå enklere å installere elbilladere. Forskriftendringen som trer i kraft 1. juli innebærer at alle nye bygg må være ladeklare på parkeringsplassene tilknyttet bygget.

 

Hva er et ladeklart bygg?

Ladeklart betyr at det skal være føringsveier for elektrisk infrastruktur fram til der et ladepunkt kan monteres. Slik kan det installeres elbilladere når man ønsker, uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller på eiendommen.

Å være ladeklar er også viktig for eksisterende bygg, da behovet er like stort for dagens nærings- eller kontorbygg. Det kan også telle positivt ved fremtidig salg av eiendom.

 

Hva betyr endringene for utbyggere og eiendomsselskap?

Nye bygg må ferdigstilles med ladeinfrastruktur. Vi anbefaler at du starter tidlig med å planlegge ladetilbudet, da du kan spare både tid og penger, og sitte igjen med et mer tilrettelagt tilbud til sluttbrukeren.

 

Les mer: Planlegg ladetilbudet tidlig

 

Hvilke fordeler kan et ladetilbud gi?

Med tilrettelagt infrastruktur kan du som utbygger eller eier tilby en viktig merverdi til dine leietakere, da de kan tiltrekke seg en større kundegruppe ved å ha et ladetilbud. Dette er med på å styrke plassen deres i et marked hvor leietakere forventer ladepunkter.

I tillegg til å gi mulighet for høyere leieinntekter, genererer elbilladeren også en inntekt dersom du selv eier infrastrukturen. Dette gir deg større fleksibilitet til å velge blant annet ladeopperatør, ha kontroll på effektstyring samt styrke attraktivitet ved eventuelt videresalg til et sameie elIer borettslag.

 

Hvor går veien videre?

Med den høyeste elbilandelen i verden er mer enn annenhver nybil i Norge en elbil. Dette, i kombinasjon med forskriftsendringen 1.juli, gjør at leietakere og forbrukere forventer ladepunkter der de ferdes. 

Lurer du på hvordan du går i gang for å planlegge et ladetilbud til ditt eiendomsprosjekt? Vi i Kople er med deg hele veien fra rådgivning til montasje og daglig drift. 

 

Les mer om ladeløsninger for utbyggere

Relaterte blogginnlegg

Planlegg ladetilbudet tidlig - det er både effektivt og kostnadsbesparende!
4. mai 2021

Planlegg ladetilbudet tidlig - det er både effektivt og kostnadsbesparende!

Økning i behov for å lade elbil og ladbar hybrid øker. Stadig flere eiendomsselskap planlegger ladetilbud i nye og eksisterende bygg. Ved å starte planleggingen tidlig får du større fleksibilitet, effektivitet og en (mest mulig) økonomisk løsning.

Utbygger
Dalsbråten borettslag har installert ladeanlegg fra Kople
17. mars 2021

Dalsbråten borettslag har installert ladeanlegg fra Kople

Dalsbråten borettslag hadde tenkt på å installere ladeanlegg for elbil i lengre tid, da enkelte beboere hadde planer om å kjøpe elbil og et par stykker hadde ladbar hybridbil. Da borettslagene ble pålagt å legge til rette for lademuligheter i 2020, bestemte de seg for å klargjøre alle garasjeplassene for elbillading.

BorettslagReferanse
Eie eller leie ladeinfrastrukturen i ditt borettslag eller sameie?
Joakim Sveli
8. mars 2021
av Joakim Sveli

Eie eller leie ladeinfrastrukturen i ditt borettslag eller sameie?

Vi i Kople erfarer at det blir lavest totalkostnad for sameiet eller borettslaget ved å eie ladeinfrastrukturen i eget parkeringsanlegg. Det gir større fleksibilitet, samt at det er borettslaget eller sameiet som får verdiøkningen av investeringen.

Borettslag

Hva leter du etter?