Blogg

Nå skal alle nye bygg være ladeklare

Fra 1. juli blir det lagt til rette for lading av elbil i alle nye bygg. Da skal det bli enklere å installere ladepunkt for elbil.

UtbyggerBorettslag

10. mai 2021

Alle nye bygg må være ladeklare fra 1. juli 2021

Behovet for å lade der vi ferdes øker i takt med økningen i andel elbiler på norske veier. En lovregulering gjør det nå enklere å installere elbilladere. Forskriftendringen som trer i kraft 1. juli innebærer at alle nye bygg må være ladeklare på parkeringsplassene tilknyttet bygget.

 

Hva er et ladeklart bygg?

Ladeklart betyr at det skal være føringsveier for elektrisk infrastruktur fram til der et ladepunkt kan monteres. Slik kan det installeres elbilladere når man ønsker, uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller på eiendommen.

Å være ladeklar er også viktig for eksisterende bygg, da behovet er like stort for dagens nærings- eller kontorbygg. Det kan også telle positivt ved fremtidig salg av eiendom.

 

Hva betyr endringene for utbyggere og eiendomsselskap?

Nye bygg må ferdigstilles med ladeinfrastruktur.

Ved å starte tidlig med planleggingen av ladeinfrastrukturen sammen med en ladeoperatør som tar ansvar for byggeprosessen, får du større fleksibilitet ved plassering av ladere og valg av løsninger. På denne måten blir prosjektet gjennomført mest mulig effektivt og økonomisk, samtidig som løsningen er best tilpasset brukernes behov.  

 


Foto: AKA er et av Norges største private eiendomsfirma, med 230 næringseiendommer i sin portefølje. For å gi et attraktivt tilbud til både kunder og leietakere, har de installert elbilladere fra Kople ved mange av deres næringsbygg. Les mer her hva Morten Kristiansen, Prosjektsjef i AKA forteller om deres erfaringer med Kople.

 

Hvilke fordeler kan et ladetilbud gi?

Med tilrettelagt infrastruktur kan du som utbygger eller eier tilby en viktig merverdi til dine leietakere, da de kan tiltrekke seg en større kundegruppe ved å ha et ladetilbud. Dette er med på å styrke plassen deres i et marked hvor leietakere forventer ladepunkter.

I tillegg til å gi mulighet for høyere leieinntekter, genererer elbilladeren også en inntekt - som vil øke i takt med at stadig flere lader på lokasjonen.

Ved å eie ladeinfrastrukturen selv (i motsetning til å leie den), får du større fleksibilitet til å velge blant annet ladeopperatør, ha kontroll på effektstyring, samt styrke attraktivitet ved eventuelt videresalg.

 

Les mer: Hvorfor opprette et ladetilbud, og hvordan tilrettelegger jeg for sluttbrukeren? 

 

Hvor går veien videre?

Norge har den høyeste elbilandelen i verden, og denne vokser raskt. Forbrukerne etterspør ladepunkter de de ferdes. Forskriftsendringen påvirker også sluttbrukerens forventning om å finne ladepunkter ved nye bygg.

Vi i Kople ser hele tiden etter flere lokasjonseiere som ønsker å skape et attraktivt tilbud til kundene sine, hvor elbillading er en naturlig del av helheten. Er det aktuelt for deg å bygge et ladeanlegg med oss? Send inn skjemaet på bunnen av denne siden, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg snart!

 

Les mer om ladeløsninger for utbyggere

Relaterte blogginnlegg

Enkle ladeopplevelser på Koples ladesteder
25. mai 2022

Enkle ladeopplevelser på Koples ladesteder

Her kan du lese hvordan vi i Kople jobber med utvikling av betalingstjenester, kommunikasjon, og selve utformingen av ladestedene våre - for å gjøre det enklere å lade hos oss.

Utbygger
Elbillading ved AKAs næringsbygg
7. april 2022

Elbillading ved AKAs næringsbygg

AKA er et av Norges største private eiendomsfirma, med 230 næringseiendommer i sin portefølje. For å gi et attraktivt tilbud til både kunder og leietakere, har de installert elbilladere fra Kople ved mange av deres næringsbygg.

HurtigladereUtbyggerReferanse
Ladeanlegg YX Siljan
14. mars 2022

Ladeanlegg YX Siljan

Siden utviklingen i bilbransjen peker den veien den gjør, var det en selvfølge for driverne på YX Siljan å installere et fremtidsrettet ladeanlegg. Etter en vurdering av flere ladeoperatører, falt valget på Kople.

HurtigladereUtbyggerReferanse

Book en gratis rådgivningssamtale om elbillading ved dine bygg

Send inn skjemaet, så kontakter en av våre rådgivere deg snart

Hva leter du etter?