Blogg

Har du rett til å lade elbilen i ditt sameie eller borettslag?

Andelseiere i sameier og borettslag har nå fått laderett på sin parkeringsplass, slik at det fremover blir enklere å velge elbil - samme hvordan du bor!

Borettslag

15. desember 2020

Andelen elbiler som selges i det norske markedet øker stadig. Behovet for hjemmelading er like stort i borettslag og sameier som i eneboliger. Andelseiere i sameier og borettslag har nå fått laderett på sin parkeringsplass, slik at det fremover blir enklere å velge elbil - samme hvordan du bor!

 

Hva innebærer retten til å lade?

En andelseier som disponerer egen parkeringsplass på eiendommen til sameiet eller borettslaget, har rett til å sette opp et ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil, med samtykke fra styret. Kort fortalt - alle som har rett til parkering har også rett til å sette opp ladepunkt.

Dersom du ikke har din egen parkeringsplass, kan du kreve at det settes opp et ladepunkt på et felles parkeringsområde. Styret velger da hvor ladepunktet skal settes opp.

 

Kan styret i borettslaget eller sameiet si nei?

Dersom det er saklig grunn til det, kan styret si nei til at du kan sette opp et ladepunkt. Brannfare er et punkt som kan være saklig grunn, men hvor styret vil få utfordringer med å dokumentere en reell brannfare. Et punkt som derimot kan være lettere å argumentere for, er at det rett og slett blir for dyrt. Kostnadsgrensen som er satt som veiledende for å innfri laderetten er 1/2 G (ca 50.000 kr) pr beboer. Dersom borettslaget eller sameiet har begrenset økonomi, kan de nekte laderett også ved beløper under dette.

Det kan også være at en felles løsning er planlagt i nær fremtid, eller at du har tilgang på ladepunkter på et felles parkeringsområde. For sistnevnte, må det være nok ladepunkter til at du får ladet bilen innen rimelig tid. 

Det er styret som gir laderetten, det er dermed ikke nødvendig å vente på generalforsamling eller årsmøtet med å fremme kravet om ladepunkt.

 

Bør du sette opp privat lader på din parkeringsplass?

Det er begrenset hvor mange private ladere som kan settes opp i et felles anlegg, og hvor mange som da kan lade samtidig uten å overbelaste anlegget. Når vi bygger ladeanlegg til borettslag og sameier, legger vi opp en infrastruktur hvor laderne snakker sammen, og fordeler strømmen mellom de ladende bilene. Slik sikrer vi at alle kan lade samtidig, raskest mulig, uten å overbelaste anlegget. 

I tillegg er det sjelden populært å lade opp bilen med felles strøm. Det kan sammenlignes med at borettslaget/sameiet ga et bensinkort til utvalgte beboere, som ble betalt fra felleskostnadene som alle betaler inn til. Derfor bygges stort sett ladeanlegg i borettslag og sameier med en betalingsløsning eller avregning på strømfakturaen. 

For å sikre at flere kan lade, men at kun de som lader betaler for det, kan det være at styret planlegger en felles løsning for lading i nær fremtid. Det er lite sannsynlig at din privatlader vil fungere i den nye felles ladeinfrastrukturen, da det er egne funksjoner i laderne som skal kommunisere i en felles infrastruktur. Vi anbefaler derfor å snakke med styret om når en felles løsning eventuelt kommer, og ta med dette i vurderingen av om du skal koste på din egen privatlader i mellomtiden.

 

 Kople opp borettslaget eller sameiet ditt!

 

Hvem tar kostnaden for å opprette ladepunktet?

Den som ønsker lademulighet må selv dekke utgiftene som følger med montasje og selve ladeboksen, i tillegg til å betale for strømmen på eget forbruk. I flere parkeringsanlegg er det nødvendig å oppgradere strømnettet for å legge tilrette for lading. Eventuelle kostnader knyttet til dette, fordeles som en hovedregel som andre felleskostnader, da dette er nyttig for alle andelseiere. Oftest dekkes også andre kostnader knyttet til den felles ladeinfrastrukturen av fellesskapet.

 

Hva med å leie anlegg? 

Flere tilbyr leie av ladeanlegg som tjeneste. Dette innebærer at en leverandør bygger og eier et anlegg på deres eiendom, på premisser som settes av leverandøren. Ofte er det høye risikopåslag, og bindingstid med høye kostnader for å eventuelt gå ut av avtalen. Vi i Kople tilbyr ikke leie av anlegg, da vi erfarer det blir lavest totalkostnad for sameiet eller borettslaget ved å betale for, og eie, infrastruktur i eget p-anlegg, fremfor å leie og være avhengige av andre i eget bygg. Det gir også større fleksibilitet, samt at det er borettslaget eller sameiet som får verdiøkningen av investeringen.

For å gjøre det enklere for hver beboer å investere i egen lader, har vi jobbet frem en avtale med ditt lokale kraftselskap om nedbetaling av ladere over strømfakturaen. Sameiet eller borettslaget tar da kostnaden for å bygge infrastrukturen, gjerne med lån til markedspris. Kostnaden hentes inn igjen gjennom månedlige felleskostnader, eller betalingsløsning på laderne.

 

Hvordan gå frem for å etablere ladepunkt i ditt sameie eller borettslag?

  1. Start med å snakke med styret om muligheten for en felles ladeinfrastruktur.
  2. Sjekk hvor mange andre som ønsker å kjøpe sitt eget ladepunkt, og hva slags løsning de har behov for.
  3. Bestill en gratis befaring fra oss eller annen ladeoperatør, slik at dere får et tilbud på den løsningen som passer til deres behov og ønsker. 
  4. Sjekk at leverandøren dere velger har gode løsninger for service, support og avregning av forbruket pr lader.
  5. Når dere har valgt leverandør, bør de sørge for enkel bestilling av ladepunkter for hver beboer, samt tydelig informasjon om når de kommer, og hva dere må gjøre for å sikre effektiv montering.

 

Bestill gratis befaring fra Kople

Relaterte blogginnlegg

Klokkerlia borettslag installerte ladere fra Kople
12. januar 2021

Klokkerlia borettslag installerte ladere fra Kople

Da styret ved sameiet i Klokkerlia 30 i Hole kommune skulle sette opp elbillading til beboerne, vurderte de flere tilbydere. Les hvorfor de valgte Kople!

Borettslag
Krav til ukentlig sjekk og årlig kontroll av ladeanlegg i borettslag og sameier
7. oktober 2020

Krav til ukentlig sjekk og årlig kontroll av ladeanlegg i borettslag og sameier

Alle borettslag og sameier skal gjøre en ukentlig sjekk av ladepunktene, og årlig kontroll av ladeanlegget.

Borettslag