Blogg

Har du rett til å lade elbilen i ditt sameie eller borettslag?

Andelseiere i sameier og borettslag har nå fått laderett på sin parkeringsplass, slik at det fremover blir enklere å velge elbil - samme hvordan du bor!

Borettslag

15. desember 2020

Andelen elbiler som selges i det norske markedet øker stadig. Behovet for hjemmelading er like stort i borettslag og sameier som i eneboliger. Andelseiere i sameier og borettslag har nå fått laderett på sin parkeringsplass, slik at det fremover blir enklere å velge elbil - samme hvordan du bor!

 

Hva innebærer retten til å lade?

En andelseier som disponerer egen parkeringsplass på eiendommen til sameiet eller borettslaget, har rett til å sette opp et ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil, med samtykke fra styret. Kort fortalt - alle som har rett til parkering har også rett til å sette opp ladepunkt.

Dersom du ikke har din egen parkeringsplass, kan du kreve at det settes opp et ladepunkt på et felles parkeringsområde. Styret velger da hvor ladepunktet skal settes opp.


Foto: Sameiet Tårnveien installerte felles ladeinfrastruktur til alle garasjene, og et felles ladepunkt utendørs. Hver enkelt beboer kunne velge om de ønsket å kjøpe et ladepunkt på sin garasjeplass. Her kan du lese hvordan det gikk!

 

Kan styret i borettslaget eller sameiet si nei?

Dersom det er saklig grunn til det, kan styret si nei til at du kan sette opp et ladepunkt. Brannfare er et punkt som kan være saklig grunn, men hvor styret vil få utfordringer med å dokumentere en reell brannfare. Et punkt som derimot kan være lettere å argumentere for, er at det rett og slett blir for dyrt. Kostnadsgrensen som er satt som veiledende for å innfri laderetten er 1/2 G (ca 50.000 kr) pr beboer. Dersom borettslaget eller sameiet har begrenset økonomi, kan de nekte laderett også ved beløper under dette.

Det kan også være at en felles løsning er planlagt i nær fremtid, eller at du har tilgang på ladepunkter på et felles parkeringsområde. For sistnevnte, må det være nok ladepunkter til at du får ladet bilen innen rimelig tid. 

Det er styret som gir laderetten, det er dermed ikke nødvendig å vente på generalforsamling eller årsmøtet med å fremme kravet om ladepunkt.

 

Les mer: Hvorfor er det lurt å eie egen ladeinfrastruktur? 

 

Hvem tar kostnaden for å opprette ladepunktet?

Den som ønsker lademulighet må selv dekke utgiftene for selve ladeboksen og montasje av denne, i tillegg til å betale for strømmen på eget forbruk. Kostnader knyttet til utbygging av felles ladeinfrastruktur og eventuelt forbedret strømnett, fordeles som andre felleskostnader, da dette gir fordeler for alle andelseiere. 

 

Les mer: Rettferdig fordeling av kostnadene ved oppretting av ladeanlegg i borettslag/ sameier 

 

Bør du sette opp privat lader på din parkeringsplass?

Det er begrenset hvor mange private ladere som kan settes opp i et felles anlegg, og hvor mange som da kan lade samtidig uten å overbelaste anlegget. Når vi bygger ladeanlegg til borettslag og sameier, legger vi opp en infrastruktur hvor laderne snakker sammen, og fordeler strømmen mellom de ladende bilene. Slik sikrer vi at alle kan lade samtidig, raskest mulig, uten å overbelaste anlegget. 

I tillegg er det sjelden populært å lade opp bilen med felles strøm. Det kan sammenlignes med at borettslaget/sameiet ga et bensinkort til utvalgte beboere, som ble betalt fra felleskostnadene som alle betaler inn til. Derfor bygges stort sett ladeanlegg i borettslag og sameier med en betalingsløsning eller avregning på strømfakturaen. 

For å sikre at flere kan lade, men at kun de som lader betaler for det, kan det være at styret planlegger en felles løsning for lading i nær fremtid. Det er lite sannsynlig at din privatlader vil fungere i den nye felles ladeinfrastrukturen, da det er egne funksjoner i laderne som skal kommunisere i en felles infrastruktur. Vi anbefaler derfor å snakke med styret om når en felles løsning eventuelt kommer, og ta med dette i vurderingen av om du skal koste på din egen privatlader i mellomtiden.

 

Les mer: 4 fordeler med felles ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

 

Hvordan gå frem for å etablere ladepunkt i ditt sameie eller borettslag?

  1. Start med å snakke med styret om muligheten for en felles ladeinfrastruktur.
  2. Sjekk hvor mange andre som ønsker å kjøpe sitt eget ladepunkt, og hva slags løsning de har behov for.
  3. Bestill en gratis befaring fra oss og/eller annen ladeoperatør, slik at dere får et tilbud på den løsningen som passer til deres behov og ønsker. 
  4. Sjekk at leverandøren dere velger har gode løsninger for service, support og avregning av forbruket for hver bruker eller lader.
  5. Når dere har valgt leverandør, bør de sørge for enkel bestilling av ladepunkter for hver beboer, samt tydelig informasjon om når de kommer, og hva dere må gjøre for å sikre effektiv montering.

 

Bestill gratis befaring fra Kople

 

Kilder:

Lovdata: Lov om burettslag

Elbilforeningen: Slik fungerer den nye laderetten i borettslag og sameier 

Relaterte blogginnlegg

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5
26. november 2021

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5

Det var spørsmål om når og hvordan - og ikke om, sameiet Tårnveien 5 skulle installere elbilladere. De synes et ladeanlegg var en stor investering, men fikk en god teknisk løsning som var kostnadseffektiv. I tillegg er den enkel for hver beboer.

BorettslagReferanse
Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier
5. august 2021

Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier

Ved å velge felles infrastruktur for elbillading, fordeles strømmen mellom de som lader, og det er de som lader som betaler.

BorettslagUtbygger
Nå skal alle nye bygg være ladeklare
10. mai 2021

Nå skal alle nye bygg være ladeklare

Fra 1. juli blir det lagt til rette for lading av elbil i alle nye bygg. Da skal det bli enklere å installere ladepunkt for elbil.

UtbyggerBorettslag

Hva leter du etter?