Blogg

Rettferdig kostnadsfordeling for elbillading i borettslag og sameier

I mange boligsameier har problematikk rundt elbillading skapt grobunn for konflikt. Årsakene har ofte vært mistanke om at elbileiere kan oppnå ekstra fordeler, men kostnadsfordelingen kan gjøres rettferdig for alle parter.

Borettslag
Simen Lokrheim

4. mars 2021
av Simen Lokrheim

Tidligere kunne styrene i borettslag og sameier nekte beboere å etablere lading på egen parkeringsplass. Argumentene var gjerne knyttet til forhold som brannfare, for lite kapasitet i det elektriske anlegget, eller frykt for at noen ville ende opp med å bruke gratis strøm som fellesskapet måtte betale for. Etter at den nye borettslagsloven ble godkjent i november i fjor, fikk beboere i borettslag og sameier like rettigheter til å lade der de bor. 

– Det er synd at lading har bidratt til diskusjoner, da det finnes svært gode løsninger som rettferdiggjør kostnadene ved både etablering og bruk av ladere, sier Simen Lokrheim som er Key Account Manager i Kople, ladeoperatøren som bygger og drifter skreddersydde ladeanlegg.


Foto: Da Dalsbråten borettslag skulle installere et ladeanlegg, betalte garasjefondet deres for ladeinfrastrukturen til alle garasjene. Beboerne beslutter selv om de ønsker å kjøpe lader på sin plass. Les mer om deres erfaringer her!

 

Er felles investering i utbygging av ladeanlegg rettferdig?

I boligsameier bør man velge fellesløsninger for lading. Slike fellesløsninger krever som regel investeringer knyttet til infrastruktur, og det vanlige er at denne typen kostnader fordeles på lik linje med andre felleskostnader. Felles ladeinfrastruktur som er dimensjonert til formålet gjør at brannfare elimineres, og legger forholdene til rette for at den tilgjengelige strømmen i anlegget kan fordeles rettferdig mellom de som til enhver tid lader. Motstanderne har gjerne argumentert for urettferdigheten i at alle må være med å bære disse investeringskostnadene, også de som kjører bensin eller dieselbiler:

– Jeg forstår argumentet, men denne problematikken har flere sider. Det er viktig å være klar over at det her er snakk om varige investeringer som øker byggets verdi. I tillegg vil det også fremstå som mer attraktivt å flytte til et borettslag eller sameie der dette er på plass. Således er også tilrettelagte ladeløsninger et godt salgsargument den dagen du vil selge leiligheten din. Dersom du ikke selv har kjøpt lader til din parkeringsplass, er det enkelt for den nye eieren å få koplet opp en lader på infrastrukturen som ligger klar, forteller Lokrheim.

Myndighetene har dessuten et uttalt mål om å fase ut fossile biler. Derfor kommer behovet for skikkelige lademuligheter bare til å bli større. Og siden behovet vil presse seg frem uansett, er det sannsynligvis smart å ha en offensiv og fremtidsrettet holdning til det som har med lading å gjøre allerede i dag, fortsetter Lokrheim.

 

Les mer: Bør du eie eller leie infrastrukturen i ditt ladeanlegg?

 

Enkel og rettferdig betaling for lading

Helt i starten av elbilhistorien var det nok en og annen Buddy-eier som koblet seg til nærmeste kontakt i garasjeanlegget og ladet bilen sin på fellesskapets regning. For dem som velger en moderne ladeløsning er dette en ikke-eksisterende problemstilling i dag:

– Hos oss har vi gjort det slik at dersom boligsameiet allerede bruker en av våre samarbeidende kraftleverandører, kan beboerne få ladekostnaden over strømregningen. Men det vanligste er at ladekostnaden legges rett på laderne slik at den enkelte beboer blir belastet direkte. Da slipper styret å tenke noe mer på innkreving. De tar bare stilling til hvor mye ladingen skal koste, og får en avregning hvert kvartal som viser overskuddet som boligsameiet har fått på ladingen. På den måten blir kostnaden for selve ladingen knyttet til de som vil lade. Det gir også mulighet for å tjene inn igjen investeringen om de ønsker. Slik blir det både enkelt og rettferdig, avslutter Lokrheim.

Kople opp ditt borettslag

 

Kilder:

Elbilforeningen: Laderett i borettslag: – En seier for fellesskapet

Regjeringen: Etablering av ladepunkt - kostnadsfordeling ved leie av ladeinfrastruktur

Relaterte blogginnlegg

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5
26. november 2021

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5

Det var spørsmål om når og hvordan - og ikke om, sameiet Tårnveien 5 skulle installere elbilladere. De synes et ladeanlegg var en stor investering, men fikk en god teknisk løsning som var kostnadseffektiv. I tillegg er den enkel for hver beboer.

BorettslagReferanse
Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier
5. august 2021

Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier

Ved å velge felles infrastruktur for elbillading, fordeles strømmen mellom de som lader, og det er de som lader som betaler.

BorettslagUtbygger
Nå skal alle nye bygg være ladeklare
10. mai 2021

Nå skal alle nye bygg være ladeklare

Fra 1. juli blir det lagt til rette for lading av elbil i alle nye bygg. Da skal det bli enklere å installere ladepunkt for elbil.

UtbyggerBorettslag

Hva leter du etter?