Blogg

Rettferdig kostnadsfordeling for elbillading i borettslag og sameier

I mange boligsameier har problematikk rundt elbillading skapt grobunn for konflikt. Årsakene har ofte vært mistanke om at elbileiere kan oppnå ekstra fordeler, men kostnadsfordelingen kan gjøres rettferdig for alle parter.

Borettslag

4. mars 2021

Tidligere kunne styrene i borettslag og sameier nekte beboere å etablere lading på egen parkeringsplass. Argumentene var gjerne knyttet til forhold som brannfare, for lite kapasitet i det elektriske anlegget, eller frykt for at noen ville ende opp med å bruke gratis strøm som fellesskapet måtte betale for. Etter at den nye borettslagsloven ble godkjent i november i fjor, fikk beboere i borettslag og sameier like rettigheter til å lade der de bor. 

Vi synes det er synd at lading har bidratt til diskusjoner, da det finnes svært gode løsninger som rettferdiggjør kostnadene ved både etablering og bruk av ladere.


Foto: Da Dalsbråten borettslag skulle installere et ladeanlegg, betalte garasjefondet deres for ladeinfrastrukturen til alle garasjene. Beboerne beslutter selv om de ønsker å kjøpe lader på sin plass. Les mer om deres erfaringer her!

 

Er felles investering i utbygging av ladeanlegg rettferdig?

I boligsameier bør man velge felles infrastruktur for lading. Slike fellesløsninger krever som regel investeringer knyttet til infrastruktur. Kostnadsfordelingen på investering i et forbedret strømnett og infrastruktur for elbillading må gjøres mellom alle beboere, på lik linje med andre felleskostnader. Felles ladeinfrastruktur som er dimensjonert til formålet gjør at brannfare elimineres, og legger forholdene til rette for at den tilgjengelige strømmen i anlegget kan fordeles rettferdig mellom de som til enhver tid lader.

Vi møter av og til argumenter om at det er urettferdig at alle må være med å bære disse investeringskostnadene, også de som kjører bensin eller dieselbiler. Denne problematikken har flere sider. En investering i infrastruktur og et forbedret strømnett er varige investeringer, som øker byggets verdi. I tillegg vil det også fremstå som mer attraktivt å flytte til et borettslag eller sameie der elbillading er på plass. Tilrettelagte ladeløsninger er slik sett et godt salgsargument den dagen du vil selge leiligheten din. Dersom du ikke selv har kjøpt lader til din parkeringsplass, er det enkelt for den nye eieren å få koplet opp en lader på infrastrukturen som ligger klar.

Myndighetene har et uttalt mål om å fase ut fossile biler. Behovet for skikkelige lademuligheter kommer derfor bare til å bli større. Vi anbefaler derfor å ha en fremtidsrettet holdning til det som har med lading å gjøre allerede i dag.

 

Les mer: Bør du eie eller leie infrastrukturen i ditt ladeanlegg?

 

Enkel og rettferdig betaling for lading

Helt i starten av elbilhistorien var det nok en og annen Buddy-eier som koblet seg til nærmeste kontakt i garasjeanlegget og ladet bilen sin på fellesskapets regning. For dem som velger en moderne ladeløsning er dette en ikke-eksisterende problemstilling i dag. Ladere som monteres av oss i en felles infrasruktur, er tilrettelagt med løsning for kostnadsfordeling. Brukerne identifiserer seg på laderen med app eller ladebrikke, slik knyttes ladeforbruket til den enkelte brukeren.

Kople tilbyr flere løsninger for avregning av ladeforbruket til hver enkelt. Slik blir kostnaden for selve ladingen knyttet til de som vil lade. Enkelt, og rettferdig.

Les mer: Koples løsninger for avregning av ladeforbuket

 

Kople opp ditt borettslag

 

Kilder:

Elbilforeningen: Laderett i borettslag: – En seier for fellesskapet

Regjeringen: Etablering av ladepunkt - kostnadsfordeling ved leie av ladeinfrastruktur

Relaterte blogginnlegg

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5
26. november 2021

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5

Det var spørsmål om når og hvordan - og ikke om, sameiet Tårnveien 5 skulle installere elbilladere. De synes et ladeanlegg var en stor investering, men fikk en god teknisk løsning som var kostnadseffektiv. I tillegg er den enkel for hver beboer.

BorettslagReferanse
Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier
5. august 2021

Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier

Ved å velge felles infrastruktur for elbillading, fordeles strømmen mellom de som lader, og det er de som lader som betaler.

BorettslagUtbygger
Nå skal alle nye bygg være ladeklare
10. mai 2021

Nå skal alle nye bygg være ladeklare

Fra 1. juli blir det lagt til rette for lading av elbil i alle nye bygg. Da skal det bli enklere å installere ladepunkt for elbil.

UtbyggerBorettslag

Hva leter du etter?