Blogg

Visste du at det er krav til ukentlig sjekk av ladeanlegg i borettslag og sameier?

Alle borettslag og sameier er underlagt et krav fra DSB om internkontroll, og skal etablere rutiner for kontroll og vedlikehold av det elektriske anlegget i samråd med en el-virksomhet.

Johan Vikan Sævareid

19. mai 2020
av Johan Vikan Sævareid

I artikkelen vi har linket til under, beskrives det hva som er deres ansvar, som eier av anlegget. Dersom ladepunktene deres er allment tilgjengelig, skal du som eier sjekke disse ukentlig. 

  • Sjekk at laderen ikke er skadet
  • Sjekk over egne ladekabler
  • Infrastuktur/tilførselskabelen, spesielt viktig ved ødelagt lader

https://www.dsb.no

Ved eventuelle skader, bør du kontakte din installatør, eller oss i Kople. 

I Kople gir vi alle våre kunder tilbud om en tjenesteavtale for sitt ladeanlegg. Denne innebærer besøk av en sertifisert elektriker i henhold til DSB sine krav,  I tillegg får alle kunder som signerer på vår tjenesteavtale tilgang til vår døgnåpne supportlinje, administrasjon av brukere, fjernovervåking av anlegget, betalingsløsninger og mye mer. 

Vår servicetekniker vil gjennomføre den årlige kontrollen, og se over følgende punkter: 

  • Utvidet visuell sjekk av anlegget med fokus på HMS og sikkerhet
  • Testing av alle ladepunkter med tilhørende infrastruktur
  • Inspeksjon av sikringsskapet
  • Eventuell utbedring av feil/mangler, i samråd med anleggseier

Vi tilbyr alle ladeveiledning i forbindelse med den årlige kontrollen, og ser på eventuelle endringer i betalingsoppsett, administrasjon etc. i samråd med anleggseier. 

Vi i Kople ønsker alltid å se kundens behov, og tilpasser oss og vår tjenesteavtale etter deres ønsker.