Elbilladere til ditt borettslag eller sameie

Skal borettslaget/sameiet bygge ladeanlegg? Sikre at det kun er de som lader, som betaler - og at det er nok strøm til alle!

Book samtale med selger

Bygg et fremtidsrettet anlegg for elbillading i borettslaget eller sameiet ditt

Kostnadskontroll og kapasitet i det elektriske anlegget er det som opptar flest styrer og beboere ved oppretting av ladeanlegg.  

Ved å installere felles infrastruktur, sikres dere tilstrekkelig kapasitet på det elektriske anlegget. Strømmen fordeles mellom bilene som lader, uten at dette overbelaster anlegget. 

De fleste borettslag og sameier ønsker å skille mellom privat strømforbruk til lading, og annen felles strøm. Vi setter opp laderne slik at beboerne identifiserer seg på laderen med app eller ladebrikke for å starte ladeøkten. Slik knyttes strømforbruket til hver enkelt beboers ladeøkter. Vi tilbyr ulike metoder for avregning av strømforbruket, her kan du finne den som passer dere best.  

Sammen med dere finner vi ladeløsningen som passer best hos dere. Vi tar oss av hele prosessen fra planlegging og montering, til daglig drift, strømavregning og ladesupport. 

Book samtale med selger

 

Hva får du hvis du velger Kople?

Total­leverandør

Vi leverer hele løsningen, med prosjektering, montering og ladeutstyr. Driftsavtalen inkluderer brukerhåndtering og adgangskontroll, ladesupport, fjernovervåkning og oppdatering av ladeanlegget. Slik blir du ivaretatt fra planlegging til daglig drift!

Egen bestillingsside for ladere

Dere får deres egen side som beboerne kan bestille lader til sin parkeringsplass gjennom. Slik blir det enkelt for beboerne å sikre seg lader til sin parkeringsplass, uten at styret må administrere det.

Frihet til å bytte leverandør

Når du eier infrastrukturen selv, står du fritt til å bytte ladeoperatør dersom noen tilbyr bedre teknologi, support, avregningsløsninger eller driftsavtale.

Tidligere brukte beboerne en egenmontert standard 10 ampere-kontakt som var koblet til sikringsboksen som tilhørte leiligheten. En sånn kontakt har veldig liten kapasitet, og det tok rundt 45 timer å lade opp en Tesla. Med Koples system tar det 4,5 timer. 

- Per Amund Andersen, styreformann i Klokkerlia 30

Byggeprosessen ved etablering av ladeanlegg

 

Steg 1
Steg 1 Samtale med selger
Samtale med selger

Send inn skjemaet under eller ring oss, så vil du bli kontaktet av en av våre selgere, eller en av våre samarbeidspartnere. Her snakker vi om hvilken løsning som vil passe best hos dere.

Samtale med selger
Steg 2
Steg 2
Tilbud og planlegging

Tilbud skrives, sendes og tas til vurdering i styret. Dersom tilbudet aksepteres, starter arbeid med planlegging av gjennomføring av utbyggingen.

Steg 3
Steg 3
Bestilling av ladere

Alle våre borettslag får tilgang til en egen bestillingsside for deres borettslag på kople.no. Her kan hver enkelt beboer enkelt bestille sin lader, og velge den betalingsløsningen for laderen som fungerer best for de.

Steg 4
Steg 4 Utbygging av infrastruktur
Utbygging av infrastruktur

Vi legger opp en felles ladeinfrastruktur med lastbalansering, slik at alle som vil lade får strøm, uten å overbelaste anlegget. Alle parkeringsplasser klargjøres for lading, slik at det er enkelt å ettermontere ladere når det er ønskelig.

Utbygging av infrastruktur
Steg 5
Steg 5 Montasje av ladere
Montasje av ladere

Beboere som har bestilt ladere gjennom borettslagets egen bestillingsside på kople.no, får montert lader på sin parkeringsplass etter infrastrukturen er ferdig.

Montasje av ladere

Løsninger for avregning og betaling av lading

Betaling direkte på laderen

Vi setter opp laderen slik at beboerne bruker Koples app eller ladebrikke til å identifisere seg for betaling på laderen. Betalingen for ladeøkten trekkes umiddelbart fra bankkortet de har registrert i Kople appen. Laderen fungerer slik som en offentlig lader.

Borettslaget/ sameiet mottar en utbetaling av omsetningen kvartalvis fra oss. Dette skal dekke strømkostnadene. Kostnad for administrasjon av utbetaling er 15% av omsetningen. Dette trekkes fra på utbetalingen.

Prisen pr kWh settes av borettslaget/sameiet. 

Forbruksrapport

Styreleder får tilsendt en forbruksrapport fra oss, med oversikt over kWh benyttet til lading pr bruker. Borettslaget/sameiet administrerer så avregningen selv, f.eks over husleie/felleskostander. 

Noen borettslag/sameier setter et fast beløp som tillegg på husleien til de som lader. Styreleder gjør så en årlig avregning med tilbakebetaling eller etterfakturering for faktisk strømforbruk, basert på forbruksrapportene mottatt fra oss.

Prisen pr kWh settes av borettslaget/sameiet. 

Spørsmål og svar om lading i borettslag og sameier

 

Les mer om lading i borettslag og sameier

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5
26. november 2021

Elbilladere i sameiet Tårnveien 5

Det var spørsmål om når og hvordan - og ikke om, sameiet Tårnveien 5 skulle installere elbilladere. De synes et ladeanlegg var en stor investering, men fikk en god teknisk løsning som var kostnadseffektiv. I tillegg er den enkel for hver beboer.

BorettslagReferanse
Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier
5. august 2021

Felles infrastruktur for elbillading i borettslag og sameier

Ved å velge felles infrastruktur for elbillading, fordeles strømmen mellom de som lader, og det er de som lader som betaler.

BorettslagUtbygger
Nå skal alle nye bygg være ladeklare
10. mai 2021

Nå skal alle nye bygg være ladeklare

Fra 1. juli blir det lagt til rette for lading av elbil i alle nye bygg. Da skal det bli enklere å installere ladepunkt for elbil.

UtbyggerBorettslag

Book samtale med selger om ladeanlegg i ditt borettslag eller sameie!

 

Support

Vi er klare til å hjelpe deg med lading! Se veiledningen vår her, eller kontakt oss ved spørsmål.

Hva leter du etter?