Vi har dessverre høy trafikk på vår ladesupport, og jobber så raskt vi kan. Koples app og driftssystem ble oppdatert natt til 4.6. For å fortsette å lade med Koples app, må du oppdatere appen og passordet ditt. Se mer informasjon her. Denne siden blir fortløpende oppdatert med løsninger på utfordringer som rapporteres inn ang appbyttet. Dersom du ikke mottar mailen med link til å resette passordet, sjekk søppelpost/spam-mappen din eller sjekk at e-postadressen du oppga er riktig. Kanskje du registrerte deg med en annen e-postadresse?
Kommunal og offentlig elbillading

Elbillading på offentlige og kommunale plasser

Ladetilbud av høy kvalitet er viktig for å kunne elektrifisere bilparken til det offentlige, og påvirke innbyggerne til å velge elbil. Betalte ladeøkter bidrar til å holde kvaliteten på ladetilbudet høyt, og gir mulighet til å bygge ut når behovet øker. 

Med erfaring fra rammeavtaler med flere kommuner og fylkeskommuner, kjenner vi behovet til både offentlige virksomheter og sluttkundene godt. Sluttkundene ønsker stabile ladere, enkle betalingsløsninger og en døgnåpen ladesupport dersom de trenger hjelp til ladingen. Den offentlige virksomheten trenger brukergruppestyring, ladebrikkehåndtering og en god oversikt over forbruk og inntekt. Dette, og mer, bistår Kople dere med.

Kople bidrar med rådgivning og prosjektering av ladeanlegget, og koordinering av monteringen. Etablerte ladeanlegg drifter og vedlikeholder vi for dere, og gir ladesupport til sluttbrukeren.

Eksisterende ladeanlegg

Vi kan også overta drift av eksisterende ladeanlegg. 

Alle ladere knyttes til Koples ladenettverk. Dette innebærer at de blir synlige i de fleste kartløsninger og ladekart, slik at brukerne enkelt finner deres ladere. I tillegg settes de opp med Koples betalingsløsninger: app, ladebrikke og nettbasert dropin betaling med google/apple pay eller bankkort.

Laderne er også åpne for roaming, slik at kundene kan velge å benytte den appen eller ladebrikken som de bruker til lading andre steder. Slik kan du både tiltrekke deg nye kundegrupper, og tilby en enkel ladeopplevelse som frister til gjentakelse.

Snakk med oss om ladeløsninger

I Gran er det et politisk ønske og bestilling å få etablert ladestasjoner for elbiler i kommunen. Møtet med representanter fra Kople har vært veldig positivt. Det er tydelig at de har kunnskap om de produkter som finnes i dag og produkt utviklingen slik at vi får etablert ladestasjoner som står seg i fremtiden.

- Gard Olsen, Eiendomssjef Gran Kommune

Hvorfor velge Kople som driftspartner på offentlige og kommunale ladere?

Stabil drift, brukerstyring og ladebrikke­administrering

Vi sørger for stabil drift på laderne og gjør jevnlig vedlikehold. Vi administrerer riktige brukertilganger og ladebrikker knyttet til hver bruker eller bil, fakturert til avdelingen du ønsker.

Total­leverandør ved utbygging

Vi leverer hele løsningen med prosjektering, teknisk drift, relevante ladeutstyr og utforming av ladestedet. Vi bygger skalerbart med moderne løsninger, slik at du er forberedt på økte behov i fremtiden.

Gode lade­opplevelser for alle

Vi bygger universelt tilpassede ladeanlegg, med innovative løsninger for optimal kundeopplevelse. Laderne er godt merket med brukerveiledning, og ved hjelp til lading er vår ladesupport åpen 24/7.

Synlig i Koples ladenettverk

Din ladestasjon blir synlig i Koples ladenettverk og de fleste navigasjonssystemer som benyttes for å finne elbilladere.

Enkle betalings­løsninger

Laderne opprettes med betalingsløsninger som gjør det enkelt for sluttkunden å lade: app, brikke og vår markedsledende drop-in betaling. De er også åpne for at kunder av andre ladeoperatører enkelt kan bruke de, men du får fortsatt inntekten.

Ryddig rapportering og utbetaling

Du får månedlige rapporter over bruk av laderne, og automatisk utbetaling av omsetning på laderne

 

Snakk med oss om lading 

Trenger du lading til kommunens tjenestebiler, eller skal anlegge offentlig tilgjengelige ladeplasser for kommunens innbyggere eller ansatte?
Vi vil gjerne hjelpe dere med å etablere et godt ladetilbud. 

Send inn skjemaet, så hører du fra oss veldig snart.

Hva leter du etter?