Tungbillading på depot

El-lastebiler er på full fart inn i bilparken og behovet for ladeløsninger økses i tilsvarende takt. For å holde totalkostnaden nede og samtidig bruke tiden så effektivt som mulig, er det fornuftig å etablere en ladeløsning på depotet eller arbeidsplassen. 

Kople prosjekterer, etablerer og drifter spesialløsninger etter faktisk behov. 

Snakk med oss om tungbillading

Enkel utbyggings­prosess

Vi leverer hele løsningen med behovsvurdering i forkant, prosjektering, fremtidsrettet ladeutstyr for alle behov og koordinering av montering.

Administrasjons­fritt for deg

Vi drifter og overvåker ladeanlegget. Med vår brukerstyring gir vi rett tilgang og ladepris til brukerne på anlegget deres.

Døgnåpen ladesupport og vedlikehold

Vi hjelper ladekundene dine med lading døgnet rundt, gjør årlig vedlikehold på laderne, og rykker ut ved behov.

Ryddig rapportering og utbetaling

I dashbordet får du tilgang til rapportene du trenger, og kan holde oversikt over blant annet bruk og bærekrafts-KPIer. Vi avregner og utbetaler overskuddet av omsetningen.

Rabatter på lading

Alle lastebilene i flåten får tilgang til Kople’s offentlige landsdekkende nettverk, med rabatt. Motta samlefaktura for hele flåten. Dere betaler kun for ladingen - ingen faste kostnader!

Løs ladebehovet for tungtransport

Det er viktig å minimere unødvendig dødtid med lading, og unngå unødvendige stopp på kjøreturen. Med gode ladeløsninger på egne depoter kan tungbilsjåførene lade mens de laster/losser, og tar pause.

Vi hjelper dere med å planlegge, prosjektere og etablere tilpassede ladeløsninger basert på faktisk behov i dag, og sannsynlige fremtidige behov. Det finnes gode støtteordninger for opprettelse av slike ladeanlegg, blant annet fra Enova. Vi bistår dere i slike søknadsprosesser.

Etter etablering, drifter vi anlegget slik at vi sikrer stabil drift og maksimal oppetid. 

Dersom dere allerede har et ladeanlegg, kan vi bistå dere med drift. 

 

Driftsløsning for tungbillading fra Kople kan innebære:

  • Drift, overvåkning og vedlikehold av ladeanlegget.
  • Min side med tilpassede tilganger for administratorer og/eller sjåfører.
  • Et driftssystem som automatisk feilretter kjente problemer. Dette bidrar til maks oppetid.
  • Tilpassede energistyringsløsninger etter behov eller valgte prioriteringer.
  • Reservasjonsløsninger.
  • Gode analyseløsninger for å sikre full oversikt over bruk/transaksjoner/statuser osv. 

 

Har du allerede et ladested?

Vi kan drifte elbilladere du allerede har på lokasjonen din, med samme driftsløsninger som nevnt over, og mer.

Kople drifter i dag mange ladere på vegne av både offentlige og private aktører. Vi er derfor trygge på at vi har gode og tilpasningsdyktige løsninger, som vi ønsker at flere skal få nytte av.

Snakk med oss om tungbillading

Bilde: Kundeansvarlig for tungbillading, Simen Lokrheim, på besøk hos Heidenreich sitt depot med ladeløsning fra Kople.

Bilde: Her lades både lastebilen og den elektriske kranen samtidig.

Kople drifter lynladeren på depotet ved vårt hovedkontor. Vi har en oppladbar kran på den ene bilen, som kan lades på samme sted. Løsningen fungerer optimalt for oss, da lastebilene og kranen lader opp mellom skiftene, fremfor å stoppe for å lade underveis i fraktoppdragene. Vi kan også tilby lading til leverandører og andre som er på besøk, og får da automatisk betalt for ladingen deres. Dette er samme løsning som vi har på ansattladerne ved flere av våre lokasjoner.

Kople er en god samarbeidspartner for oss, og en viktig del av overgangen til nullutslippskjøretøy også blant tungbilene våre.
 

- Geir-Vegar Ellingsen, Logistikkdirektør i Heidenreich

3 steg til å få elbilladere til tungbil

Steg 1
Steg 1
Kartlegging

Sammen med deg vurderer vi hvilken ladeeffekt som er aktuell på ditt depot, ved å se på blant annet hvor lenge bilene står på faste steder, og hvor langt de skal kjøre før neste naturlige ladeøkt. Så kartlegger vi plassering av ladere, antall ladere som er nødvendig fra start, og hvilket ladeutstyr som dekker deres behov nå og fremover. Vi søker eventuelt også om støtte til etableringen.

Steg 2
Steg 2
Prosjektering og koordinering av montering

Kople bestiller ladeutstyret ditt, og koordinerer montering med montør.

Steg 3
Steg 3
Ladeanlegget lanseres og driftes

Vi gjør sluttkontroll og kvalitetssikrer leveransen. Vi åpner betalingsløsningene og Min side, og bistår i å lansere ladeanlegget for dine ansatte. Videre drifter vi laderen, følger opp eventuelle feilmeldinger, og gir 24/7 ladesupport til brukerne av ladeanleget deres.

Spørsmål og svar om etablering av ladeanlegg for tungbillading

Snakk med oss om tungbillading

Hva leter du etter?