18.5: Enkelte av våre ladere av merket Zaptec er påvirket av Telenors utfordringer med mobilnettet. Forsøk et annet ladested dersom du har utfordringer med å lade på en lader av dette merket. Vi beklager så mye for ulempen.

Kort ikon

Drop-In betaling for lading

Drop-in payment for charging

 

OBS: Det reserveres et beløp på 500,- NOK ved bruk av drop-in betaling. Reservasjonen varer inntil 5 virkedager.

When using drop-in payment, an amount of NOK 500 will be reserved. The reservation lasts up to 5 working days.

 

Finn ladepris på ladestedet, og start lading med drop-in betaling

Vent med å kople til bilen. Dette skal du gjøre like før du klikker "Start lading" eller "Pay". 

1. Fyll inn nummeret til ladestasjonen (ikke bokstaver).
Wait to connect your car, until you are ready to click "start charging. Fill in the number specified on the charging station, to see the price for charging on this location, and start the charging session. (do not fill in the letters). 

KPL

Når du klikker videre til neste side, skal du gå gjennom følgende steg for å starte ladeøkten:

2. Scroll til du finner det uttaket som du har koplet til bilen (A, B, C, D)
Choose the connector that You have plugged in Your car. (You might need to scroll to find the right connector A, B, C or D)

3. Fyll inn betalingsinformasjon, men vent med å klikke på start til du har koplet til bilen. 
Fill in your payment information, without clicking "start charging"

4. Kople til bilen, og klikk på "Start lading".
Connect your car, and click "start charging".

5. God ladeøkt!
Happy charging!

6. Stopp ladeøkten fra dropin vinduet eller fra bilen (med nøkkel, i dashbordet eller på knapp ved ladeluken)
Stop the charging session from the dropin window, or from the car (with the key, in the dashboard or a button close to the charging socket)

 

Ønsker du kvittering for ladeøkten? Da er det lurt å benytte ladebrikke eller app fra Kople eller våre samarbeidspartnere. Da finner du enda enklere tilbake til kvitteringen din i ettertid.

Do you want a receipt for the charging session? We advice You to use app or RFID key from Kople or other charging service providers. This way it's easier to find your receipt at a later time.

Hva leter du etter?