Drop-In betaling for lading

Drop-in payment for charging

 

OBS: Ved bruk av drop-in betaling, vil det reserveres et beløp på 350,- NOK. Reservasjonen varer inntil 5 virkedager.

When using drop-in payment, an amount of NOK 350 will be reserved. The reservation lasts up to 5 working days.

 

Du kan også starte ladingen med ladebrikke eller app fra Kople eller våre samarbeidspartnere.

You may also use apps / RFID keys from other charging service providers at our chargers.

 

Start lading med drop-in betaling

1. Fyll inn nummeret til ladestasjonen (ikke bokstaver)
Please fill in the number specified on the charging station (do not fill in the letters).

KPL

2. Velg riktig lader fra listen
Please select charger and connector

3. Kople til bilen
Connect your car

4. Fyll inn betalingsinformasjon
Fill in your payment information

5. God lading!
Happy charging!

6. Stopp ladeøkten fra dropin vinduet eller fra bilen (med nøkkel, i dashbordet eller på knapp ved ladeluken)
Stop the charging session from the dropin window, or from the car (with the key, in the dashboard or a button close to the charging socket)

Hva leter du etter?