15.10 kl 13.50: Driftssystemet er tilbake etter en feil tidligere idag, men noen ladere er fortsatt ikke online. Vi jobber fortløpende med å få alle tilbake i drift. Flere av laderne som fortsatt er offline kan likevel benyttes; bruk RFID brikke fra Kople eller våre samarbeidspartnere for å starte ladeøkten.
Ladeløsninger

Lading på hotell og destinasjoner

På hoteller og destinasjoner kommer elbilistene gjerne fra et stykke unna, og ønsker å oppholde seg over lengre tid. Dekk behovet deres for å starte hjemreisen med en fulladet bil - uten å måtte løpe frem og tilbake til bilen under oppholdet! 

Bestill en gratis befaring

Tilby lading til kunder og ansatte på ditt hotell eller destinasjon 

Kople tilbyr ladeløsninger med ulik ladehastighet tilpasset brukernes behov. Vi bygger og drifter ditt anlegg med enkle betalingsløsninger, kundesupport og vedlikeholdsavtaler. 

50% av alle nye biler er elbiler, over 80% hvis du regner med ladbar hybrid. Stadig større andel av bilparken til bedrifter og det offentlige er også elbil, og behovet øker for å kunne lade der vi trenger det - når vi trenger det. Et ladetilbud på ditt hotell eller destinasjon gir mulighet for økt omsetning og besøkstall, og gir en bedre kundeopplevelse og lojale kunder som fremsnakker din bedrift til venner og bekjente. 

Enten du allerede har installert et ladeanlegg, eller skal bygge det i fremtiden, kan vi bidra med å drifte anlegget. Slik sikrer du høy oppetid, eventuell brukerstyring for ansattlading og en god oversikt over bruk og inntekt. Betalte ladeøkter bidrar til å holde kvaliteten på ladetilbudet høyt, og gir mulighet til å bygge ut når behovet øker. Vi bygger ladeanlegg som er skalerbare, slik at du er forberedt på vekst og økt brukerbehov.

Alle ladere kan knyttes til Koples ladenettverk med tilhørende app, betalingsløsinger og døgnåpen support. Kople har et åpent ladenettverk, slik at kunder som bruker andre ladeleverandører enkelt kan lade på ladere som driftes av Kople. I tillegg har vi en markedsledende løsning for drop-in betaling med kredittkort på nett. Slik kan du både tiltrekke deg nye kundegrupper, og tilby en enkel ladeopplevelse som frister til gjentakelse.

Bestill gratis befaring

Hvorfor installere ladeanlegg med Kople?

Total­leverandør ved utbygging

Vi leverer hele løsningen med prosjektering, teknisk drift, relevante ladeutstyr og utforming av ladestedet. Vi bygger skalerbart med moderne løsninger, slik at du er forberedt på økte behov i fremtiden.

Gode lade­opplevelser

Vi bygger stabile ladeanlegg, som er godt merket med brukerveiledning. Hvis kundene dine trenger hjelp til lading, er vår ladesupport åpen 24/7. Vi gjør årlig vedlikehold på laderne, og rykker ut ved behov.

Enkle betalings­løsninger

Laderne opprettes med betalingsløsninger som gjør det enkelt for sluttkunden å lade: app, brikke og vår markedsledende drop-in betaling. De er også åpne for at kunder av andre ladeoperatører enkelt kan bruke de, men du får fortsatt inntekten.

Fleksibilitet ved valg av leverandør

Når du eier infrastrukturen selv, kan du velge den ladeoperatøren som stiller med best teknologi, support, betalingsløsninger og vedlikehold.

Ryddig rapportering og utbetaling

Du får månedlige rapporter over bruk av laderne, og automatisk utbetaling av omsetning på laderne

24. september 2021

Enklere å lade elbilen på Norefjell Ski & Spa

Norefjell Ski & Spa ligger på et fjell uten mange andre ladetilbud i nærheten, og de fleste har kjørt i 1-2 timer for å komme frem. Dette gjør at det er et stort behov for lading, som har økt i takt med elbilandelen siden åpningen i 2009. Slik gikk prosessen med forbedring og utvidelse av ladetilbudet.

ReferanseDestinasjonslader

Spørsmål og svar om etablering av ladeanlegg på hotell og destinasjoner

Bestill en gratis befaring

Hva leter du etter?