Ladepris

Ladeprisene gjelder for Koples egne ladesteder og lading med Koples app, brikke eller drop-in betaling.

Kople APP, RFID og Drop-in

Sør, Øst og Vestlandet (strømsone S 1, 2 og 5):
5,89 kr/kWh.

Midt- og Nord-Norge (strømsone 3 og 4):
5,89 kr/kWh

Kople APP, RFID og Drop-in

Sør, Øst og Vestlandet (strømsone S 1, 2 og 5):
5,89 kr/kWh.

Midt- og Nord-Norge (strømsone 3 og 4):
5,89 kr/kWh

Kople APP, RFID og Drop-in

Sør, Øst og Vestlandet (strømsone S 1, 2 og 5):
4,49 kr/kWh.

Midt- og Nord-Norge (strømsone 3 og 4):
4,49 kr/kWh

Ladeprisen oppdateres jevnlig

Prisene på denne siden er til enhvertid oppdatert, og gjelder for Koples egne ladesteder og lading med Koples app, brikke eller drop-in betaling. 

Koples ladepriser tilpasses strømprisene i de ulike strømsonene.

Ladeprisen ble sist oppdatert: 25.08.23. For øyeblikket er ladeprisen lik over hele landet.

 

Andre ladepriser ved bruk av andre ladetjenester eller ladere som eies av andre

Det kan være lokale variasjoner ved anlegg som eies av andre. Prisen på hver lader finner du i Kople-appen, drop-in betaling eller ved lokal merking.

Dersom du bruker app eller brikke fra en av våre samarbeidspartnere for å starte ladeøkten, betaler du prisen som er satt av din leverandør. Denne prisen kan være ulik Koples ladepris. Sjekk din ladepris hos ladetjenesteleverandøren din.

 

Reservasjonsbeløp ved Drop-in betaling

Ved bruk av drop-in betaling, vil det reserveres et beløp på 500,- NOK. Reservasjonen varer inntil 5 virkedager.

Gå til drop-in betaling

 

Hva påvirker ladeprisen?   

Ladeprisene skal dekke inn kostnader for bygging og forsvarlig drift av ladestedet. Dette inkluderer:

  • Spotpris for strømmen til lading, og til annet som trenger strøm på ladestedet, f.eks belysning.
  • Nettleie med effekttariff.
  • Vedlikehold, teknisk drift og 24/7 ladesupport.
  • Investeringer som er gjort i ladestedet.

Alle slike kostnader varierer, og vil påvirke ladeprisen vi har mulighet til å sette til våre kunder. 

I fremtiden ser vi for oss å tilby en mer dynamisk ladepris, slik at ladeprisene til enhver tid reflekterer markedet ellers. Dette jobber vi for å finne en løsning på. I mellomtiden vil vi fortsette å justere ladeprisen når vi ser at det er forsvarlig og nødvendig, og i tråd med våre kostnader.

Vi jobber for å fortsette utbyggingen av ladesteder, ha forsvarlig drift, og samtidig gi en rettferdig ladepris til våre ladekunder.

Hva leter du etter?