Blogg

Lading av elbil for alle

Et ladested har ingen krav eller retningslinjer vedrørende universell utforming. For Kople er det viktig å tilrettelegge ladingen for alle, og for å få gode råd og innspill har vi tatt tatt en prat med Adrian Jektvik og Anders Nupen Hansen som begge sitter i rullestol.

Caroline Lad

10. juni 2020
av Caroline Lad

Vi ønsker oss en bransjestandard

Koples ladesteder bygges for fremtiden og for å håndtere den store veksten av elbiler på norske veier. Et viktig mål for oss er at våre ladelokasjoner skal fungere for alle, men per dags dato eksisterer det ingen generell veiledning eller vilkår som er tilpasset ladekunder med forflytningshemninger. Derfor inviterte vi Adrian Jektvik og Anders Hansen som begge kjører elbil og er avhengig av rullestol.

- Dette er første gang vi har blitt invitert til et møte og fått mulighet til å bidra med råd som påvirker den videre utviklingen til ladeoperatøren, og det syns vi er veldig positivt, sier Anders Nupen Hansen.

- Som ladeoperatør har vi et ansvar for å tilrettelegge ladelokasjonene våre for alle elbilister på veien. Vi opplever at de fleste av oss har en vei å gå for å tilpasse lokasjonene til forflytningshemmede, og ønsker å ta tak i dette og være med på å påvirke til en bransjestandard for universell utforming, sier Joakim Sveli som er forretningsutvikler i Kople. 

Det foreligger per dags dato ingen retningslinjer, veiledninger eller krav til universell utforming av et ladested, og dermed er det vanskelig å vite hvilke hensyn man bør ta. Dette danner bakgrunnen for vårt møte med Adrian Jektvik og Anders Hansen - hva kan vi som ladeoperatør gjøre for å utvikle en mer universell utforming av våre ladesteder i fremtiden?

Utforming og gjennomtenkte løsninger

Guttene besøker oss på Hvervenmoen ladepark som ligger rett utenfor Hønefoss sentrum, og de kommer med flere gode innspill til hvordan vi kan gjøre det enklere å benytte seg av ladetilbudet når man kommer med rullestol eller annen forflytningshemming.

- Mange ladesteder har en betongkant og har løftet opp laderne noe fra bakken for å beskytte for påkjørsler. Denne kanten kan fort bli en hindring for oss, men en liten rampe er det som skal til for å gjøre det enklere å komme seg frem, sier Jektvik.

Han følger opp med at parkeringsplasser som standard er 2,5 meter brede, men at det trengs noe større bredde for å få en rullestol inn og ut av bilen. Det er ideelt om ladestedene har et par plasser med 3,5 meter bredde som er merket opp med for eksempel "tilpasset forflytningshemmede". Ladesteder som har gjort slike tilpasninger burde også merke det i ladekart og apper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Sveli i Kople forteller at mange ladestasjoner har bruksanvisninger og RFID-lesere plassert høyt oppe. Det gjelder også for flere av Koples ladestasjoner. Løsningen vår har vært å legge brukerveiledningen digitalt og henvise til den med en QR-kode som er plassert lavt på ladestasjonen. I tillegg er det mulig å starte og stoppe laderne fra appen Kople, slik at man ikke er avhengig av å benytte RFID-leseren. Men vi ser jo selvfølgelig at det beste for kundene hadde vært om også den fysiske ladestasjonen fra leverandørene våre var tilpasset universell utforming, sier Sveli.

- Det gjelder også ladekabler, fortsetter Jektvik. De kan være vanskelig å få tak i, og spesielt om man ikke kommer seg opp på betongkanten. Ofte er det vanskeligste å henge kabelen opp igjen, og det har hendt at jeg har forlatt ladestasjoner med kabelen på bakken. Det kan være uheldig både med tanke på påkjørsler og frost og snø.

Retningslinjer

Både Adrian og Anders har stort engasjement for saken, og forteller at stadig flere forflytningshemmede velger elbil. De skal begge delta på en stortingshøring vedrørende universell utforming og tilrettelegging av ladesteder. Vi ønsker veiledning, rettledning og etterhvert et lovverk som kan hjelpe både brukere og ladeoperatører med utforming og utvikling av ladesteder i fremtiden, forteller de.

Det setter vi i Kople pris på! Vi takker for at både Adrian og Anders tok seg tid til å møte oss, og vi har fått gode råd på veien til å forbedre våre ladesteder. Vi tar gjerne mot flere tips og råd fra kundene våre. Send oss en mail på support@kople.no!