18.5: Enkelte av våre ladere av merket Zaptec er påvirket av Telenors utfordringer med mobilnettet. Forsøk et annet ladested dersom du har utfordringer med å lade på en lader av dette merket. Vi beklager så mye for ulempen.

Kople - en enklere ladeopplevelse

Kople bygger og drifter ladeanlegg over hele Norge, med lynladere, hurtigladere og normalladere. 

Vi Koplere jobber for å levere en god ladeopplevelse, som bidrar til en god total kundeopplevelse hos våre lokasjonseiere. Slik bidrar vi til å muliggjøre det grønne skiftet.

Les vår historie

Mann lader elbil ved en stasjon flankert av vindmøller og solpaneler.
Smilende ung mann lader en hvit elbil ved en lynladestasjon

Skap et nytt ladetilbud med Kople

Gode og brukervennlige ladeløsninger er etterspurt der folk ferdes, og etterspørselen øker i takt med elbilandelen. Våre ladere skal være en naturlig del av servicetilbudet på en lokasjon, enten det er ved en veikro, hotell, butikk, parkeringsplass eller arbeidsplass. Alle Koples ladesteder skal være enkle å bruke, og enkle å administrere. 

Ved utbygging av et nytt ladested, gjør vi behovsanalyser og prosjekterer ladeløsningen som passer til lokasjonen. Videre sørger vi for montasje, vedlikehold, drift, ladesupport og betalingsløsninger som gjør ladeopplevelsen enkel. Der det er aktuelt, finansierer eller delfinansierer vi ladeløsningen. 

Sammen skaper vi en god total kundeopplevelse på din lokasjon, og bidrar til å muliggjøre det grønne skiftet!

Les mer om våre ladeløsninger

For oss var det en forutsetning at vi ikke måtte bruke tid på å drifte og gi support på ladeanlegget. Dette tar Kople seg av. Koples ansatte vedlikeholder også anlegget slik at kundene våre kan være trygge på å få ladet når de besøker oss. Jeg kan fint anbefale Kople som leverandør av ladeanlegg, vi har bare hatt positive opplevelser.

- Birgitte Espeland, Direktør Kistefos Museum

Les flere referanser

Koples verdier

Ansvarlig

Vi er profesjonelle fagfolk som tar ansvar for kundenes tilfredshet og bærekraft i vårt arbeid.

Ekte

Vi er ekte og jordnære mennesker, som kommuniserer ærlig og inkluderer hverandre.

Engasjert

Vi er engasjerte i det vi gjør, søker kontinuerlig forbedring og skaper energi gjennom et godt samspill.

Koples verdier er grunnlaget for vår kultur og våre beslutninger. De former veien vår videre.

Alle Koplerne har bidratt til å definere verdiene. De er et resultat av flere års felles arbeid med å forme den kulturen som vi trives i, hvor vi bygger og drifter infrastrukturen som muliggjør det grønne skiftet.

Med verdiene våre i ryggen, sikter vi mot å bli en av nordens ledende ladeoperatører!

Vil du bli en Kopler?

I Kople får du en grønn arbeidsplass, hvor du får være med og skape fremtidens infrastruktur. Du får jobbe med dyktige og engasjerte kollegaer, og kan gjøre en forskjell i en organisasjon som er i stadig utvikling. Som Kopler har du trygge rammer, mange ressurser og gode muligheter for faglig, personlig og karrieremessig utvikling.

Se filmen, og få et innblikk i vår arbeidshverdag!

Lyst på en karriere i Kople?

Koples historie og milepæler

2012 - 2019
2012 - 2019 Ringerikskraft konsernet satser på elbillading
Ringerikskraft konsernet satser på elbillading

Ringerikskraft konsernet begynner å satse på elbillading i 2012. Flere avdelinger leverer lading med ulike konsepter; hjemmeladere, boretslag, bedriftsladere, ladere på hoteller og til kommuner. I 2015 bygger Ringerikskraft sin første hurtiglader på offentlig sted.

Ringerikskraft konsernet satser på elbillading
2019 - 2020
2019 - 2020 Kople blir til
Kople blir til

All tidligere og fremtidig elbilsatsning i Ringerikskraft konsernet samles under merkevaren Kople i 2019. Kople utvikler videre de ladekonseptene som har sprunget ut fra Ringerikskraft, og etablerer flere nye ladeanlegg i borettslag, kommuner og bedrifter. Kople får også avtaler med eiendomsselskap om hurtiglading ved næringsbygg. Vi lanserer våre første hurtigladelokasjoner våren 2020.

Kople blir til
Våren 2020
Våren 2020 Vi vinner anbud om bygging og drift av ladeanlegg i Bærum kommune
Vi vinner anbud om bygging og drift av ladeanlegg i Bærum kommune

I løpet av 2020 bygges 13 nye ladeanlegg ved kommunale bygg og parkeringsplasser. Deriblant et stort hurtig- og lynladeanlegg ved Bærum rådhus ved e18 i Sandvika.

Vi vinner anbud om bygging og drift av ladeanlegg i Bærum kommune
Høsten 2020
Høsten 2020 Vi vinner anbud om drift av kommunale ladere i Viken
Vi vinner anbud om drift av kommunale ladere i Viken

28 kommuner er med fra start, og vi overtar drift på ca 1300 ladepunkter. De resterende kommunene kan velge å tiltre avtalen uten å måtte gå inn i egne anbudsrunder. Vi bygger også nye ladeanlegg for flere av kommunene den kommende tiden.

Vi vinner anbud om drift av kommunale ladere i Viken
1. juni 2021
1. juni 2021 Vi blir et eget AS!
Vi blir et eget AS!

13 Koplere har første arbeidsdag i Kople AS, som ikke lenger er en avdeling i Nettservice Ringerike, men er organisert som eget selskap under Ringerikskraft AS. Som Kople AS rendyrker vi satsingen på videre utbygging av ladenettverket, og utvikling av enklere ladeopplevelser.

Vi blir et eget AS!
15. juni 2021
15. juni 2021 Vi signerer rammeavtale med Agder Fylkeskommune
Vi signerer rammeavtale med Agder Fylkeskommune

Rammeavtalen med Agder Fylkeskommune gjelder drift av fylkeskommunale ladere og kommunale ladere i 10 tilhørende kommuner.

Vi signerer rammeavtale med Agder Fylkeskommune
9. november 2021
9. november 2021 Vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn
Vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn

Med sertifiseringen som Miljøfyrtårn forplikter vi til å redusere CO2 utslipp, kildesortere, og gjøre miljøvennlige innkjøp.

Vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn
17. januar 2022
17. januar 2022 Cube Infrastructure Managers kommer inn på eiersiden i Kople
Cube Infrastructure Managers kommer inn på eiersiden i Kople

Ringerikskraft har inngått avtale med Investeringsfondet Cube III som ny majoritetseier av Kople. Med finansiell og strategisk støtte fra våre eiere skal vi fortsette å bygge ladeinfrastruktur og ivareta våre eksisterende lokasjoner med høy kvalitet.

Cube Infrastructure Managers kommer inn på eiersiden i Kople
April 2022
April 2022 Classic Norway Hotels velger Kople som ladeoperatør på sine hotell
Classic Norway Hotels velger Kople som ladeoperatør på sine hotell

Kople skal opprette og drifte ladeanlegg ved Classic Norway Hotels sine 22 hoteller og rorbuer - fra Fevik i sør til Lofoten i nord. Strand Hotel Fevik er det første hotellet som får på plass ladeløsningen fra Kople.

Classic Norway Hotels velger Kople som ladeoperatør på sine hotell
Mai 2022
Mai 2022 Gir (YX Selveierne) velger Kople som ladeoperatør for sine ladeanlegg
Gir (YX Selveierne) velger Kople som ladeoperatør for sine ladeanlegg

Gir er en nyetablert kjede bestående av 170 selveide bensinstasjoner, under brandet YX. Kople skal montere og drifte lyn- og hurtigladere på bensinstasjonene deres.

Gir (YX Selveierne) velger Kople som ladeoperatør for sine ladeanlegg
Juni 2022
Juni 2022 Kople får tildelt Enova støtte til å bygge 24 nye ladeanlegg
Kople får tildelt Enova støtte til å bygge 24 nye ladeanlegg

Støtten fra Enova gjør det mulig for oss å etablere oss på lokasjoner med noe mindre trafikk enn det er på de største ladestedene våre. Disse lokasjonene bygges med et bredt ladetilbud, med lynladere, hurtigladere med chademokontakt og normalladere med type 2 kontakt.

Kople får tildelt Enova støtte til å bygge 24 nye ladeanlegg
Januar 2023
Januar 2023 Kople kjøper opp Bellonas ladeselskap eRoute71
Kople kjøper opp Bellonas ladeselskap eRoute71

Bellona opprettet i 2014 en ladeinfrastruktur med over 20 ladesteder med normalladere, under navnet eRoute71. Disse blir nå en del av Koples ladenettverk, og styrker vår satsing på destinasjonslading. Vi er stolte av at Bellona har tillitt til at vi kan ta arbeidet deres med eRoute71 videre til nye høyder!

Kople kjøper opp Bellonas ladeselskap eRoute71
August 2023
August 2023 Vi overtar drift på Ishavsveien sine ladere
Vi overtar drift på Ishavsveien sine ladere

Ishavsveien er et ladenettverk med 28 ladelokasjoner i Nord Troms og Finnmark. De ble etablert med hensikt om å bidra til at elbilistene kunne kjøre i Nord Troms og Finnmark, med ladere innen 100 km avstand.

Vi overtar drift på Ishavsveien sine ladere
Oktober 2023
Oktober 2023
Kongsberg teknologipark velger Kople som operatør for sine 100 ansattladere

Kople har i 2023 jobbet for å skape et godt tilbud til bedrifter som ønsker å tilby lading til sine ansatte. Da Kongsberg teknologipark valgte oss som ladeoperatør for sine 100 ladere fordelt over 5 lokasjoner, var dette en god bekreftelse for oss at vi har funnet riktig retning. Satsingen på denne målgruppen fortsetter!

November 2023
November 2023 Vi har rundet 7000 ladepunkter i vårt ladenettverk!
Vi har rundet 7000 ladepunkter i vårt ladenettverk!

Koples ladenettverk består av våre egne ladere og ladere som vi drifter på vegne av andre (f.eks bedrifter, kommuner og partnere).

Vi har rundet 7000 ladepunkter i vårt ladenettverk!
Vi Koplere ønsker å skape gode ladeopplevelser, både for brukerne og lokasjonseierne. Slik blir det enklere å velge elbil, og enklere for lokasjonseierne å takke ja til å få etablert et ladetilbud på sin lokasjon. Vi jobber med å tilrettelegge ladestedene for alle brukerbehov, med enkle betalingsløsninger og brukervennlig utforming. I en hverdag der bærekraft er i fokus og teknologien utvikles raskt, er vi opptatt av å være fremtidsrettede i utviklingen av våre produkter og tjenester. Vi jobber stadig med å utvikle oss og lytte til kundenes behov, og er åpne for raske endringer når det er behov for det.

Joar T. Brunes

CEO

Åpenhetsloven og Koples ansvar

Åpenhetsloven handler om åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kople er som veldig mange andre selskaper underlagt Åpenhetsloven, og det er vi glad for!

Som en viktig samfunnsaktør innen bygging og drift av grønn infrastruktur, er vi opptatt av å samarbeide med selskaper som jobber for gode etiske vilkår hos seg. Kartlegging og aktsomhetsvurdering av våre samarbeidspartnere vil derfor være et kontinuerlig arbeid fremover.

Vil du lese vår Policy for aktsomhetsvurdering og Redegjørelse av Aktsomhetsvurderingen? 

Last ned Policy

Last ned Redegjørelse

Gul kopp fra Kople, med Kople-logo, ute i naturen

Kople AS eies av Investeringsfondet Cube III og Ringerikskraft AS. Vi har gode faglige ressurser rundt oss, og trygge rammer for utvikling og vekst. Slik har vi mulighet til å møte det økende ladebehovet i elbilmarkedet, gi god støtte til våre lokasjonseiere, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Som miljøfyrtårnsertifisert, forplikter vi oss til å redusere CO2 utslipp, kildesortere og gjøre miljøvennlige innkjøp.

Les vår klima- og miljørapport for 2023 her!

Samarbeidspartnere

Hva leter du etter?