Kople - en enklere ladeopplevelse

Kople bygger og drifter ladeanlegg med lynladere, hurtigladere og normalladere. Du finner våre ladere på offentlige parkeringsplasser, ved næringsbygg og butikker, på hoteller og destinasjoner, og i borettslag og sameier.

Vi er med deg på hele reisen fra planlegging av et ladeanlegg til finansiering, montasje, drift, og support. Sammen skaper vi en god total kundeopplevelse på din lokasjon!

Les vår historie

Skap en enkel ladeopplevelse

Gode og brukervennlige ladeløsninger er etterspurt enten du driver en veikro eller bensinstasjon, et hotell, en butikk/næringseiendom, en offentlig parkeringsplass eller bor i et borettslag. Brukernes behov og de tekniske og områdemessige mulighetene varierer fra sted til sted, derfor tilpasser vi ladeløsningen til hvert unike prosjekt.   

Når vi bygger et nytt ladested, er vi opptatt av å skape en grønn og helhetlig løsning. Vi planlegger beplantning, belysning, avrenning og brukervennlig utforming av hele området. Slik blir hele lokasjonen løftet, og ladeanlegget blir en integrert del av servicetilbudet.

Våre rådgivere veileder deg mot en løsning som passer for din lokasjon og dine sluttbrukere. Vi sørger for montasje, vedlikehold, drift, ladesupport og betalingsløsninger som gjør ladeopplevelsen enkel. Der det er aktuelt, finansierer eller delfinansierer vi ladeløsningen.  

Alle Koples ladesteder skal være enkle å bruke, og enkle å administrere. Skap en god total kundeopplevelse med oss, hvor elbillading er en naturlig del av helheten!

Bestill en gratis befaring

For oss var det en forutsetning at vi ikke måtte bruke tid på å drifte og gi support på ladeanlegget. Dette tar Kople seg av. Koples ansatte vedlikeholder også anlegget slik at kundene våre kan være trygge på å få ladet når de besøker oss. Jeg kan fint anbefale Kople som leverandør av ladeanlegg, vi har bare hatt positive opplevelser.

- Birgitte Espeland, Direktør Kistefos Museum

Les flere referanser

Vil du bli en Kopler?

I Kople får du en grønn arbeidsplass, hvor du får være med og skape fremtidens infrastruktur. Du får jobbe med dyktige og engasjerte kollegaer, og kan gjøre en forskjell i en organisasjon som er i stadig utvikling. Som Kopler har du trygge rammer, mange ressurser og gode muligheter for faglig, personlig og karrieremessig utvikling.

Se filmen, og få et innblikk i vår arbeidshverdag!

Se våre ledige stillinger

Koples historie

2015
2015 Ringerikskraft bygger sin første hurtiglader på offentlig sted
Ringerikskraft bygger sin første hurtiglader på offentlig sted

Ringerikskraft bygger sin første hurtiglader på offentlig sted
2017
2017 Kraftriket/ Smartliv satser på hjemmeladere
Kraftriket/ Smartliv satser på hjemmeladere

Kraftriket/ Smartliv satser på hjemmeladere
2019
2019 Nettservice får bedriftskunder
Nettservice får bedriftskunder

Nettservice starter prosjektsalg av bygging og drift av ladeanlegg til bedriftskunder

Nettservice får bedriftskunder
2019
2019 Kople blir til
Kople blir til

All tidligere og fremtidig elbilsatsning i Ringerikskraft konsernet samles under merkevaren Kople, som betyr å binde sammen og sammenkople.

Kople blir til
Våren 2020
Våren 2020 Vi vinner anbud om bygging av ladeanlegg i Bærum kommune
Vi vinner anbud om bygging av ladeanlegg i Bærum kommune

I løpet av 2020 bygges 13 nye ladeanlegg ved kommunale bygg og parkeringsplasser. Deriblant et stort hurtig- og lynladeanlegg ved Bærum rådhus ved e18 i Sandvika.

Vi vinner anbud om bygging av ladeanlegg i Bærum kommune
Høsten 2020
Høsten 2020 Vi vinner anbud om drift av kommunale ladere i Viken
Vi vinner anbud om drift av kommunale ladere i Viken

28 kommuner er med fra start, og vi skal overta drift på ca 1300 ladepunkter de neste månedene. De resterende kommunene kan velge å tiltre avtalen uten å måtte gå inn i egne anbudsrunder.

Vi vinner anbud om drift av kommunale ladere i Viken
Desember 2020
Desember 2020 5 nye hurtigladeanlegg er ferdigstilt før vi tar juleferie
5 nye hurtigladeanlegg er ferdigstilt før vi tar juleferie

Alle Koplerne har jobbet sammen for å få klart 5 nye hurtigladeanlegg før jul. De nye anleggene på Beitostølen, Rødberg, Sandvika, Eiker Senter og Nannestad har både lyn- og hurtigladere og normalladere, og er bygget for veksten vi ser fremover i elbilmarkedet.

5 nye hurtigladeanlegg er ferdigstilt før vi tar juleferie
1. juni 2021
1. juni 2021 Vi blir et eget AS!
Vi blir et eget AS!

13 Koplere har første arbeidsdag i Kople AS, som ikke lenger er en avdeling i Nettservice Ringerike, men er organisert som eget selskap under Ringerikskraft AS. Som Kople AS rendyrker vi satsingen på videre utbygging av ladenettverket, og utvikling av enklere ladeopplevelser.

Vi blir et eget AS!
15. juni 2021
15. juni 2021 Vi signerer rammeavtale med Agder Fylkeskommune
Vi signerer rammeavtale med Agder Fylkeskommune

Rammeavtalen med Agder Fylkeskommune gjelder drift av fylkeskommunale ladere og kommunale ladere i 10 tilhørende kommuner.

Vi signerer rammeavtale med Agder Fylkeskommune
9. november 2021
9. november 2021 Vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn
Vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn

Med sertifiseringen som Miljøfyrtårn forplikter vi til å redusere CO2 utslipp, kildesortere, og gjøre miljøvennlige innkjøp.

Vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn
17. januar 2022
17. januar 2022 Cube Infrastructure Managers kommer inn på eiersiden i Kople
Cube Infrastructure Managers kommer inn på eiersiden i Kople

Ringerikskraft har inngått avtale med Investeringsfondet Cube III som ny majoritetseier av Kople. Med finansiell og strategisk støtte fra våre eiere skal vi fortsette å bygge ladeinfrastruktur og ivareta våre eksisterende lokasjoner med høy kvalitet.

Cube Infrastructure Managers kommer inn på eiersiden i Kople
Vi i Kople ønsker å skape enklere ladeopplevelser, både for brukerne og lokasjonseierne. Slik blir det enklere å velge elbil, og enklere for lokasjonseierne å takke ja til å få etablert et ladetilbud på sin lokasjon. Vi jobber med å tilrettelegge ladestedene for alle brukerbehov, med enkle betalingsløsninger og brukervennlig utforming. I en hverdag der bærekraft er i fokus og teknologien utvikles raskt, er vi opptatt av å være fremtidsrettede i utviklingen av våre produkter og tjenester. Vi jobber stadig med å utvikle oss og lytte til kundenes behov, og er åpne for raske endringer.

Joar T. Brunes

Daglig leder

Kople AS eies av Investeringsfondet Cube III og Ringerikskraft AS. Vi har gode faglige ressurser rundt oss, og trygge rammer for utvikling og vekst. Slik har vi mulighet til å møte det økende ladebehovet i elbilmarkedet, gi god støtte til våre lokasjonseiere, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Som miljøfyrtårnsertifisert, forplikter vi oss til å redusere CO2 utslipp, kildesortere og gjøre miljøvennlige innkjøp.

Les vår klima- og miljørapport for 2021 her!

Samarbeidspartnere

Hva leter du etter?