Vårt ladenettverk

Våre ladesteder består av superladere, hurtigladere og normalladere. Hvilken ladetype som finnes hvor varierer ut fra plassering, behov og tilgjengelig effekt på stedet. I appen Kople finner du ladekort med våre lokasjoner og tilgjengelige ladere.

Hvilke av laderne våre du skal velge er avhengig av biltype og hvor lang tid du har til lading. Vi har konkurransedyktige priser på all lading som du finner her.

Hvervenmoen ladepark

Ladeparken er fordelt på to lokasjoner i nærhet av hverandre, og en tredje vil bli tilgjengelig sommeren 2020. Du finner en god kombinasjon av superladere, hurtigladere og normalladere på stedet.

Sokna ladepark

Plassert bak Rustad Kafé på Sokna finner du superladere og hurtigladere.

Nes ladepark

Mellom Veikroa og YX 7-eleven på Nes har vi superladere, hurtigladere og en normallader.

Velg ladetype