Vårt ladenettverk

Våre ladesteder består av lynladere, hurtigladere og normalladere. Hvilken ladetype som finnes hvor varierer ut fra plassering, behov og tilgjengelig effekt på stedet. I appen Kople finner du ladekort med våre lokasjoner og tilgjengelige ladere.

Hvilke av laderne våre du skal velge er avhengig av biltype og hvor lang tid du har til lading. Vi har konkurransedyktige priser på all lading som du finner her.

Velg ladetype